Ørsta Høgre vil alltid stå for ein heilskapleg og berekraftig økonomiske politikk for Ørsta. Vi vil alltid handsame skattebetalaren sine pengar med respekt. Etter ei periode der både gjeld og rentekostnadane har auka så må vi jobbe smartare og ha tydlegare prioriteringar innad i kommunen.Dette vil vi gjøre