Stian Berntsen Nytun

Stian Berntsen Nytun
Alder : 40 år
Bustad: Osmarka
Yrke: Maskinist på MS Sæbjørn

Bakgrunn: Har jobba på brønnbåt, fleire år på flytande borerigg, og no på ringnotsnurper heimehørande
på Vartdal.
Tillitsvalgt i DSO siste åra offshore.
Våre sterkt delaktig i å blåse nytt liv i ØIL Turn.
Har gått grunnkurs elektro, vk1 skipsteknisk drift, to år som motormann lærling før fagbrev og deretter to
år teknisk fagskule.
Politisk erfaring: Lite politisk erfaring. Har ett sterkt engasjement og ønsker å kunne bruke dette for å
gjere ørsta til ein enda bedre plass for spesielt barn og unge å vekse opp.
Kvifor Høgre: Eg likar at Høgre ikkje prøvar å drive ein populistisk politikk, men istaden driv ein
gjennomførbar politikk som faktisk fungerar og bidreg til utvikling.
Ein ansvarleg økonomisk og bærekraftig politikk som på sikt gjer ting forutsigbart både for private og
næringsdrivande.

Funfact: Bestefar som 39åring

Hjartesaker:
Gi barn og unge gode oppvekstvilkår,
sørge for eit godt komunalt tilbod heilt frå barnehage alder der borna kan få utfordra seg i trygge
rammer.
Gode skulebygningar for både elevar og tilsette.
Rett og nok bemanning i skule og barnehage.
Svømmehall og turnhall i Ørsta.
Gjere Ørsta til ein attraktiv plass og bu.
Tilrettelegge for næringsliv og tilflytting.