Sven Castberg
Alder : 57 år
Bosted: Ørsta sentrum
Yrke: Daglig leder i Ørsta Handball


Bakgrunn:
Født og oppvokst i Elverum. Har bodd i Ørsta siden 2000.

Studier i salg og markedsføring. 30 år som leder i forskjellige virksomheter i Oslo og Ørsta. 3 voksne barn.

Politisk erfaring: Medlem i kommunestyret 2007 – 2019 Leder i levekårsutvalget 2011-2015 Leder i kontrollutvalget 2015 – DD Lokallagsleder i Ørsta Høgre 2004 – 2011 og 2021 – DD

Hjertesaker:

Jeg er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og tilbud. Det er mange utfordringer i skolehverdagen og i fritiden for de som vokser opp. Jeg tror at et bedre samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og frivillige organisasjoner vil kunne gjøre en stor forskjell for mange av de som faller utenfor. Vi har mange gode bygg og mange gode intensjoner, men byråkrati og manglende samspill begrenser og demotiverer mange som ellers ville bidratt.

Jeg vil støtte og heie på de som skaper arbeidsplasser, både i ord og gjerning. Lokal industri og næringsliv er grunnpilarer i kommunen vår. Disse virksomhetene gjør det mulig å drive lokale kulturtilbud, idrett og andre aktiviteter som igjen gjør det attraktivt å bosette seg i Ørsta.

For meg er det viktig at alle skal kunne få bestemme over eget liv. Vi trenger samspillet og bredden i å ha både offentlige og private tilbud.

Hvorfor Høyre?

Høyre er et liberalt konservativt parti som står for verdier jeg deler. Jeg synes det er viktig at partiet ikke fristes til å strø om seg med populistiske påstander og saker. Høyre er styringsdyktige og evner å prioritere når det er behov for det.

Fritidsinteresser: Håndball, politikk og reiser.