Bjørn Ole Gleditsch – ordførerkandidat

Jeg brenner for folkene, frivilligheten og næringslivet!

Bjørn Ole Gleditsch ordfører Sandefjord

Bjørn Oles hjertesaker

Sandefjord – stø kurs for en inkluderende, bærekraftig og levende kommune i vekst!

Bjørn Ole har vært ordfører i Sandefjord i 20 år! Hurra! Han har et glødende engasjement for folk og næringsliv i kommunen, og er stolt av at Sandefjord er en skikkelig foregangskommune. Det skal vi fortsatt være, mener ordføreren.

Bjørn Ole er opptatt av forutsigbare rammer. Frivilligheten skal ha politisk anerkjennelse og støtte. Helse- og eldreomsorg skal være pasienttilpasset og tilgjengelig. Barnehager og skoler skal ha høy trivsel blant barn, unge og ansatte, og kommunen skal ha en effektiv bruk av skattebetalernes penger.

Ordføreren vil ha en JA-kommune! Som tror på de som satser, og som legger til rette for lokomotivet i samfunnet – næringslivet.