Arild Viken

«Jeg vil jobbe for tilrettelegging for nye næringstomter og flere arbeidsplasser»

Bilde av Arild Viken

Arild er selvstendig næringsdrivende og bor på Tau.

Arild er også opptatt av å tilrettelegging av nye turstier og at må kunne ta oss til å investere i tiltak som er til glede for felleskapet .