Barnehage og Skole

Sammen med andre har Høyre i perioden 2015-2023 blant annet bidratt til : 

  • Bygget ny barneskole på Tau
  • Bygget ny barneskole på Jørpeland
  • Renovert Nordre Strand Skole
  •  Bygget nytt uteområde på Tau Skole
  • Bygget nytt uteområde på Fjelltun Skole
  • Investert i digitale verktøy på skolene (før covid, heldigvis)
  • Etterutdannet 114 lærere ordningen «Kompetanse for kvalitet»
  • Økt betydelig antall helsesykepleiere på skolene
  •  Innført sommerskole/sommeraktiviteter
  •  Besluttet kontinuerlig barnehageopptak