Bjørn Aril Veland

«Jeg brenner for en inkluderende kommune, der alle føler seg en del av et godt fellesskap.»

«Jeg ønsker å være med å løfte frem det lokale næringslivet, som er en nøkkel til at Strand er en kommune folk vil flytte til.»

Bilde av Bjørn Aril Veland

«Vi må skape før vi kan dele! Vi som kommune må gjøre det vi kan for å støtte etablert næringsliv og legge til rette for grundere som vil etablere seg i Strand»

Bjørn Aril bor på Tau.