Bo attraktivitet

Sammen med andre har Høyre i perioden 2015-2023 blant annet bidratt til :

Bro dekorasjon
 • Fullfinansiert og bygget Stålverksbroa til Jørpelandsholmen
 • Fått lokalprodusert belysning på Jørpelandsholmen
 • Tilrettelagt for leke og klatrestativ på Jørpelandsholmen
 • Tilrettelagt for Ryfylke Friluftsråd for oppgradering av friluftsområde i Tøgjevågen
 • Tilrettelagt for Ryfylkefriluftsråd for etablering av friluftsområdet Låtervika på Idsal
 • Utvidet tur-parkering ved Liarvatnet til 170 gratis parkeringsplasser
 • Tursti fra Solbakk til båthavna på Tau
 • Kjøpt eiendom i Vågen på Jørpeland, med sikte på videre utvikling 
 • Kjøpt eiendom langs Jørpelandsvassdraget for tilrettelegging av friluftsliv
 • Sammen med private utviklet sentrum på Tau
 • Etablert 42 nye tur-parkeringsplasser ved Kraftstasjonen på Jørpeland
 • Fått gapahuk på Jørpelandsholmen og ved Kraftstasjonen
 • Bygget dagsturhytte
 • Årlig bidratt til midler til merking av turstier
 • Besluttet at 52 merka turen skal ut på ut.no 
 • Bygget bro og sti til deler av Krossvatnet med mål om sti helt rundt
 • Etablert offentlige toaletter på badestrendene i Skyljavika, Tøgjevågen, Strandastøa, Kuvika, Barkavika, Nordlys og Fureneset.
 • Holdt eiendomsskatten lavest mulig
 • Fremforhandlet vedtak om bygging av gang og sykkelsti mellom Solbakk og Grønnevoll som nå er åpnet!
 • Påvirket Fylkeskommunen til å fremskyve og vedta bygging av sykkelsti fra Tau til Nordmarka
 • Ønsket nye innbyggere og Preikestolen inn i Strand Kommune
 • Godkjent nytt byggefelt på Fiskå – vant mekling med Statsforvalter