Helse, omsorg og eldre

Helse og omsorg er viktig for Høyre.
Sammen med andre har Høyre i perioden 2015-2023 blant annet bidratt til :

senior par
  • Tilrettelagt for mat på stedet på Jonsokberget og Tautunet
  • Elektriske utesykler for sykkeltur med eldre på institusjonene
  • Kjøpt innesykler med film for økt aktivitet på institusjonene
  • Tilsatt 2 psykologer (før hadde vi null)
  • Forbedret legesituasjonen, kjøpt 2 private legesentre og ansatt kommunelege i 100%
  • Tilpasset tursti rundt Jonsokberget for mennesker med redusert funksjonsevne
  • Gjort et historisk løft i rusomsorgen 
  • Ansatt pårørendekoordinator