Idrett og Frivillighet
Frivilligheten er en viktig bærebjelke i samfunnet, som må styrkes. Frivilligheten er en av bærebjelkene i idretten og en stor ressurs for samfunnet.

Sammen med andre har Høyre i perioden 2015-2023 blant annet bidratt til :

Bilde av Tau

      

 • Spleiset på ny friidrettsbane og kunstgressbane på Tau
 • Spleiset på ny friidrettsbane og kunstgressbane på Jørpeland
 • Spleiset på ny kunstgressbane på Fiskå
 • Spleiset på stisykkelanlegg i Dalen
 • Byggt Parkour, lekeanlegg og skatepark på Jørpeland
 • Bygget Flerbrukshall på Jørpeland
 • Etablert E-sport rom i flerbrukshallen
 • Bygget klatrevegg på Tau og Jørpeland
 • Bygget volleyballbane i Strandastøa, Jørpelandsvågen og forbedret volleyballbanene i Barkavika
 • Bidratt til etablering av Frisbeebane på Jørpelandsholmen og på Preiksestolområdet
 • Vedtatt isbane i Strand
 • Innført ildsjel prisen som deles ut årlig
 • Utstyrslager for gratis lån av utstyr (nå Frilager)
 • Startet fritidsklubber på Tau og Jørpeland