Kari Førland Lauvsnes

«Strand skal være en kommune der den enkelte får mulighet til å utvikle sitt potensiale.»

Kari Førland Lauvsnes

Respekt for individet og retten til å ta egne valg er av de viktigste grunnene til at jeg valgte å engasjere meg i politisk arbeid for Høyre. Jeg tror på et samfunn som gir muligheter for alle.  

Som representant for Strand Høyre vil jeg: 

  • jobbe for en Strandaskole som har mer praktiske fag, og tidlig veiledning for alle elevene slik at de får muligheten til å utvikle sitt potensiale. 
  • jobbe for at Strand kommune skal være en aldersvennlig kommune. 
  • jobbe for et bedre samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og offentlig sektor.   
  • tilrettelegge for sentrumsnære og funksjonelle boliger for unge og eldre. 
  • jobbe for å fremme miljøvennlig og bærekraftig turisme i kommunen vår. 
  • jobbe for lavere priser i Ryfast. 

Litt om meg: 

Jeg er ei samfunnsengasjert dame på 56 år, gift med Tor Gunnar, og bor på Jørpeland. Vi har to voksne gutter. 

Jeg er utdannet lektor med master i rådgivning og har jobbet i skolen i mange år. De første årene i grunnskolen i Strand kommune, siden 2008 på Strand videregående skole. Der jobber jeg nå som rådgiver på avdelingen videregående for voksne. I jobben min er jeg med og bidrar til at flere får muligheten til å ta utdanning og bli aktive samfunnsborgere. Det er motiverende og viktig. 

På fritiden er jeg politisk aktiv i Strand Høyre der jeg sitter i kommunestyret, levekårsutvalget, og klageutvalget i inneværende periode. Politikk er kjekt og interessant, og jeg jobber for at Strand kommune skal være en fremtidsretta kommune å bo i og besøke.  

Jeg bruker fritiden min til å være med familie og venner. Tiden som måtte være til overs brukes på kulturarrangement, friluftsliv, artquilt og annet kreativt arbeid, reiser og yoga, som gir balanse i livet til en person som har mye på gang samtidig 🙂