Milagros de Pomar Landa

«Jeg vil også jobbe for at nye landsmenn i Strand kommune får den samme mulighet til å komme raskt i arbeid, bli integrert, og komme samfunnet til nytte !»

Bilde av Milagros de Pomar Landa

De som kjenner meg, kjenner meg Mila, og jeg er en stolt mor, med tre flotte barn og gift med en norsk mann. Jeg har bodd i Strand siden jeg kom fra mitt fødeland, Peru.

Jeg har ved siden av min rolle som mor jobbet i omsorg av våre eldre her i Strand. Jeg er derfor interessert i at våre eldre fortsatt behandles med verdighet og respekt.

Jeg vil også jobbe for at nye landsmenn i Strand kommune får den samme mulighet til å komme raskt i arbeid, bli integrert, og komme samfunnet til nytte.