Miljø

Sammen med andre har Høyre i perioden 2015-2023 blant annet bidratt til :

barn som ser ut over sjøen
 • Deltatt i sjøørretprosjekt – tilrettelegging i bekker hvor ørreten skal gyte
 • Redusert strømforbruket på skolene med miljøvennlige bygg
 • Tatt i bruk solceller og energibrønner på nybygg
 • Erstattet fossilbiler med elbiler i kommunal drift 
 • Etablert bysykler
 • Oppgradert og anlagt nye sykkelstier
 • Spleiset på Solcelletak på Strand Kirke
 • Oppgradert og modernisert ledningsnettet for vann og avløp
 • Bidratt til frivillig skogvern
 • Tiltak for skogproduksjon og oppbygging av kvalitetsskog for størst mulig klimanytte
 • Vedtatt og innført miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter