Næringsutvikling

Næringsutvikling er viktig for å skape lokal sysselsetting og inntekt i kommunen.

Sammen med andre har Høyre i perioden 2015-2023 blant annet bidratt til :

droneoperatør
  • Det har vært en betydelig økning i private arbeidsplasser
  • Kommunen har etablert helårs turistinformasjon på Jørpeland
  • Tilrettelagt for utvidelse av Strand videregående skole
  • Bidratt til etablering av Dronesenter på Tau (TAC)
  • Utarbeidet planer for bl.a kulturminner, frivilligheten, sentrumsområdene, næringsområdet Nordmarka
  • Økt kapasitet på strømnett i Strand/Hjelmeland
  • Etablert kvartalsvise møter mellom Næringsforeningen og politisk ledelse
  • Etablert Boligforum ; et fast møtepunkt mellom bygg- og anleggsbransjen og Strand Kommune