Odd Hermann Huffmann

«Jeg ønsker å arbeide for at det legges til rette for gode fritidsaktiviter for barn og unge»

Bilde av Odd Hermann Huffmann

» Barn og unge er vår viktigste ressurs !»

Jeg brenner også for at eldre skal kunne tilbys gode, tilrettelagte og varierte boligløsninger. «Dette er et viktig satsingsområde for høyrestyrte Kommuner!»

Odd Hermann er 81 år og pensjonert lektor fra Strand Videregående Skole. Han har vært aktiv med i Høyre siden 1978, bl.a. som lokallagsleder i 8 år. Er også leder for Ytre Ryfylke Senior Høyre (Strand og Hjelmeland). Ellers mange års fartstid innen sang- og musikklivet i kommune, bl.a. som mangeårig skolekorpsdirigent.