Irene Heng Lauvsnes ordførerkandidat

«Som ordfører vil jeg profilere Strand sin rolle i regionen.»
«Mitt mål er å bygge et sterkt fellesskap hvor alle føler seg hørt og representert.»

Irene Heng Lauvsnes

Kom i kontakt med Irene Heng Lauvsnes

Irene sin hjertesak

«Jeg er opptatt av at Strand skal være en kommune med muligheter for alle. De som har visjoner og drømmer skal få utvikle dem og de som faller utenfor skal få hjelp til å leve livet. Kommunen skal ha en «ja-holdning» og legge til rette for at innbyggerne kan få delta i ulike former for fritidsaktiviteter og leve meningsfylte liv. Kommunen skal være tilrettelegger for nye arbeidsplasser og bidra til at det finnes ulike boformer som passer til ulike mennesker. Jeg liker kommunen sin visjon «sammen og trivsel» og tror at vi får et best samfunn der private og offentlige krefter jobber i sammen.»  

Godt Valg!