Vidar Wollum

«Jeg mener det er viktig å legge til rette for næringsliv og industri for å styrke nyetableringer i kommunen.»

Bilde av VidarWollum

«Vi må også  gjøre det vi kan for å sikre rammebetingelsene for de som allerede er etablert.»

«Å styrke satsingen på turisme er noe jeg brenner særlig for.»

Vidar er 61 år og bor på Jørpeland. Er gift og har fire barn. Han er utdannet ingeniør og har hovedsaklig erfaring fra oljeindustrien. De siste 12 årene som teknisk sjef og har produktutvikling som en av mine hovedoppgaver. 

«Jeg er politisk interessert, og har sittet som vararepresentant i kommunestyret i to perioder. Av fritidsinteresser er jeg spesielt interessert i seiling og har opp gjennom årene arrangert flere seilkurs for barn.»