Årsmøte i Voss Høgre

Voss Høgre arrangerer sitt årsmøte på Fleischers Hotell onsdag 13. desember kl. 19.00. Under finner du både saksliste og årsmelding.

Saksliste, årsmøte til Voss Høgre 2017

på Fleischer’s Hotel onsdag 13. desember 2017 kl. 19.00

Følgjande sakar skal handsamast:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  1. Val av møteleiar, referent og to protokollunderskriverar
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Årsmelding for 2017 – Styret les årsmeldinga, opent for spørsmål
 3. Rekneskap for 2017 – Kasserar legg fram rekneskap, opent for spørsmål
 4. Budsjett for 2018 – Kasserar presenterer framlegg til budsjett for 2018
 5. Politiske saker – resolusjonar mv.
 6. Val

* Leiar

* Nestleiar

* Kasserar

* Styremedlemmar (2)

* Varamedlemmar til styret (2)

* Revisor

* Val av delegatar til Hordaland Høgre sitt årsmøte:

Sjølvskrivne: Iril S. Johansen og leiar

+ fem andre (UH har eigne delegat til årsmøtet i HH)

* Valnemnd

Fullmakt: Årsmøtet delegerer fullmakt til styret for å supplere delegatar ved forfall.


ÅRSMELDING FOR VOSS HØGRE 2017.


Styret har vore:

Leiar: Eivind Kildal

Nestleiar: Svein Erik Burud

Kasserar: Knut Grinde

Styremedlem: Katrine Matthiessen

Iril S. Johansen

Unge Høgre: Derya Ciftci

Vara til styret: Ingrid Kløve

Torunn L. Ringheim

Revisor: Jan Tvilde

Valnemnd: Frode Horvik

Tove Klyve

Styremøte:

Det har vore halde tre møter i styret.

Arbeidet i laget:

 • Arbeidet dette året har vore prega av Stortingsvalkampen 2017

Unge Høgre er no eit lokallag av Unge Høgre med mange medlemmar.

Verv:

Stortinget:

Iril er 2.vara til Stortinget.

Fylkestinget:

Iril Schau Johansen er på Fylkestinget, har plass i kontrollutvalet.


Kommunestyregruppa:

Alle har gjort ein stor innsats med det politiske arbeidet i året som har gått. Det er krevjande å få gjennomslag mot eit raud/grønt fleirtal i kommunestyret.

Kontakten både mot Fylkesting, Storting og Regjering er god.

Kommunestyregruppa til Høgre på Voss er:

 1. Iril Kristine Schau Johansen
 2. Svein Erik Burud
 3. Katrine Matthiessen
 4. Fredrik Skaarer Fjose
 5. Derya Ciftci
 6. Sveinung Rieber

Vara:

 1. Bjørne Østrem Djukastein
 2. Olav Farestveit
 3. Knut Grinde
 4. Rolf Thorstein Jersin
 5. Aud Walaker Hutchinson
 6. Magne Tøn
 7. Alette Hjelmeland
 8. Amina Abudukeyimu
 9. Ingrid Kløve


Representasjon:

Fylkesårsmøtet i Ulvik den 11-12 februar deltok: Iril S. Johansen, Eivind Kildal, Knut Grinde, Bjørne Østrem Djukastein, Svein Erik Burud og Alette Hjelmeland (frå UH Dana Khay, Øyvind Lygre Førre (o))

Takk for innsats og engasjement!

For styret

Eivind Kildal

Leiar