500 millioner til utbedringer på Rv. 9 i NTP

Om kort tid legger regjeringen frem Nasjonal transportplan (NTP). Regjeringen legger opp til økt satsing på riksvei 9 opp Setesdal.

Bildet er satt langs riksvei 9 opp Setesdal (Foto: Tor Marius Markussen)

Økt satsing på utbedringsstrekninger er et tiltak i ny Nasjonal transportplan for å gjøre veiene bedre for mindre penger. Flere utbedringsstrekninger er prioritert for oppstart i første seksårsperiode. Det er lagt opp til 500 millioner til riksvei 9 – Setesdal, og midlene ligger klart allerede i første periode av NTP. Dette viser at prosjektet er en prioritet for regjeringen.

Statens vegvesen legger opp til en trinnvis utvikling av lengre strekninger basert på en kombinasjon av utbedringstrekninger, utbedringer av enkeltpunkter og ny vei.

Utbedringsstrekningene kan bestå av ulike utbedringstiltak, større vedlikeholdstiltak og fornyingstiltak.

«At fortsatt utbedring av RV 9 nå er sikret betyr veldig mye. Vi er takknemlige for at regjeringen har bidratt til ny vei østover til Oslo, og vestover til Stavanger, men både for innbyggerne i Agder og mange tilreisende er RV 9 en helt sentral transportåre intern i regionen, og på vei til Bergen.  Dette betyr mye for å ta hele Agder i bruk», sier stortingsrepresentant fra Høyre, Svein Harberg

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) er glad for at regjeringen enda en gang prioriterer hovedfartsåren opp Setesdal. Foto: Høyre

«At prosjektet er fullfinansiert i første periode betyr gul midtstripe hele veien til Hovden og forbedring av de punktene vi vet er trafikkfarlige. Dette betyr mye for næringslivet og de mange som kjører langs riksvei 9. Og det viser at regjeringen prioriterer Setesdal og Sørlandet», sier KrFs partileder, Kjell Ingolf Ropstad

«Nå er det bare å finne frem bløtkaka»

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kommer selv fra Evje & Hornnes langs riksvei 9. Foto: KrF

«Det at regjeringen nå prioriterer å utbedre RV9 Setesdal vil ikke bare gi et bedre tilbud og tryggere vei for trafikantene i regionen, men vil også bety at vi får et bedre tilbud uten at det må gå på bekostning av klima og miljø», sier Emma Lind, andrekandidat for Agder Venstre.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind (V). Foto: Kulturdepartementet