Agder Åpne Høyre markerer seg på Sørlandet

Både leder Linda Walbeck Olsen og styreleder Kai Olav Fredriksen bruker sitt samfunnsengasjement til å være et talerør for skeiv blå politikk og jobbe aktivt med å fremme skeives rettigheter og skape bedre levekår i en region som har store utfordringer med fordommer.

Leder Linda Walbeck Olsen og Kai Olav Fredriksen er aktive i arbeidet for likestilling, mangfold og inkludering i samfunnet. Her er bildet tatt etter møte med ansatte fra Kompetansesenteret ved UiA. Foto: Tor Marius Markussen

Etter at nytt styre ble valgt for Agder Åpne Høyre, har de deltatt aktivt i arbeidet for likestilling, mangfold og inkludering i landsdelen.

Aktiv med leserinnlegg og kronikk i aviser

Blant annet har Agder Åpne Høyre deltatt aktivt i samfunnsdebatten med et stort antall leserinnlegg og kronikker i landsdelens aviser. Tema har vært alt fra levekår og psykisk uhelse, skeives rettigheter og til bruk av regnbueflagg for å markere Pride.

Nye familier må gi ny familiepolitikk
Nå må det handling til
Hvorfor er diskriminering så vanlig?

Stand på konferanser

I tillegg har Agder Åpne Høyre deltatt med egen stand på Agder Høyres regionale kommunalkonferanse 2020 på Q42 i Kristiansand. Her var det viktig å bli kjent med våre lokalforeninger rundt på Sørlandet.

Møte med UiA og innspillsmøte med Kulturministeren

Torsdag 17. september hadde Agder Åpne Høyre møte med Senter for Likestilling og Kompetanseenheten for kjønn- og seksualitetsmangfold ved UiA.

Her ble vi presentert litt hva senteret driver med, og hva kompetanseenheten skal jobbe med fremover. Dette inkluderer arbeid ut mot kommuner, bedrifter og internt på UiA. Kompetanse blir det store satsningsfeltet, både ved å hjelpe til med å inkludere temaene i nåværende undervisning på UiA, og det å gjøre kurs og ressurser tilgjengelig for kommuner. Finansiering er noe av problemet med å få dette fullt i gang. 

Tirsdag 22. september var det innspillsmøte med Abid Raja og Kultur- og likestillingsdepartementet angående ny LHBTIQ-handlingsplan. Her var også Agder Åpne Høyre tilstede og gav sine innspill, sammen med flere aktører slik som FRI Agder, Norsk Handikapforbund, UiA, Forum for Inkludering og Dialog i Agder (FIDA), KS Agder og flere kommuner.

Har du også lyst å bidra til dette arbeidet? Har du en historie som bør komme frem i lyset? Ta kontakt med Linda Walbeck Olsen på e-post: lindawolsen@gmail.com