Agder Høyres valgkampbrosjyrer

Det finnes mange gode grunner til å stemme på Høyre. Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Alle mennesker har et ønske om å kunne stå på egne ben, og derfor ønsker vi et samfunn som legger til rette for at folk kan leve det livet de ønsker.

På denne siden har vi lagt ut våre regionale valgbrosjyre som skal gjøre deg sikker i ditt valg. Foto: Høyre
På denne siden har vi lagt ut våre regionale valgbrosjyre som skal gjøre deg sikker i ditt valg. Under finner du våre viktigste valgkampsaker.

Skape mer og inkludere flere

Høyre vil ta landet ut av krisen og få fart på Norge igjen. Arbeidsplassene
vi har mistet, er i privat sektor. Det er verdiskaping fra disse som betaler
for sykehus, skole og eldreomsorg. For å få fart på Norge, må vi få fart
på bedriftene. Valget står mellom venstresidens økte skatter eller flere
jobber. Flere i arbeid gir mer velferd.

Pasientens helsetjeneste

Helsekøene har økt under pandemien. Ventetiden må bli kortere slik at flere får raskere behandling og gode liv. Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste med mer informasjon, større valgfrihet, rask behandling og bedre oppfølging.

Klima og miljø

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, og Norge må
halvere utslippene innen 2030. Derfor vil vi gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye næringer som hydrogen, havvind og batterifabrikker.

Samferdsel

En god og trygg infrastruktur er avgjørende for at mennesker skal kunne bo og jobbe i hele Agder. Høyre er garantisten for firefelts motorvei gjennom Agder, noe flere partier på venstresiden vil stoppe. Høyre har etablert Nye Veier som bygger raskere og billigere, noe som gir oss tryggere ferdsel og mer vei.