Nytt utvalg: Agder Åpne Høyre

n Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk. Agder Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å synliggjøre partiets på Sørlandet.n n n

Agder Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Agder Høyres fylkesstyre 17. november 2018 for å synliggjøre og bidra til Høyres politikk på LHBTIQ-området.n

n

Utvalget skal bidra til å utveksle ideer, erfaringer, kronikker og interpellasjoner/spørsmål knyttet til LHBTIQ-spørsmål for og med Høyres tillits- og folkevalgte i regionen både gjennom Åpne Høyres diskusjonsforum og lokale/regionale diskusjonsforum.n
n
Utvalget kan også initiere og gjennomføre ulike tema- og debattmøter, og sikre Høyres deltagelse i regionale/lokale debatter knyttet til LHBTIQ-spørsmål.

n

n Agder Åpne Høyre kan selv og i samarbeide med lokale og regionale tillits-/folkevalgte bidra til eksterne markeringer av Høyres politikk knyttet til LHBTIQ-området. Utvalget tar i samarbeid med lokalforeninger, ansvar for forberedelser og gjennomføring av Høyres tilstedeværelse på Pride-arrangementer i regionen.n
n
n

Medlemmer i utvalget: n
n
  n
 • Kai Olav Fredriksen, Arendal — leder av utvalgetn
 • n
 • Herman Odderstøl, Kristiansand Unge Høyren
 • n
 • Marcel Piere-Traaet, Arendal Unge Høyren
 • n
 • Linda Walbeck Olsen, Arendaln
 • n
 • Kaia Rosseland, Oslo/Kristiansand (ressursperson fra Åpne Høyres landsstyre)n
  n
  n
 • n
nnn

Vil du bli med i utvalget, eller har navneforslag?
Ta kontakt med Kai Olav på e-post: kai@verdura.no

n

n
n