Når politisk retorikk blir viktigere enn fakta

n I Fædrelandsvennen fredag 16.6 kommer Arendal Arbeiderparti med Nina Jentoft i spissen med alvorlige anklager mot fylkesordfører Arne Thomassen, mot Høyre og mot fylkeskommunen. Jentoft hevder at 80 voksne kommer til å stå uten skoleplass til høsten. Det samme har hun hevdet i redaksjonelt innhold i Agderposten og på sin egen Facebook-side. Dette gjør Jentoft til tross for at hun vet at det ikke er sant.n n

n Fylkeskommunens administrasjon kom med grundig informasjon om situasjonen for voksenopplæringen både i hovedutvalg for utdanning og oppvekst 21.4 og i fylkestinget 17.6. Jentoft var til stede i begge disse møtene. Hvorfor fortsetter Arbeiderpartiets representant å skremme med informasjon som ikke stemmer? n

n

Fylkesadministrasjonen har forsikret oss om at det er satt av midler i årsbudsjettet til det tilbudet som var planlagt igangsatt. Agder fylkeskommune vil ivareta alle voksne søkere med opplæringsrett og skulle det vise seg at det brukes ressurser utover planlagt ramme tas dette opp i andre tertial. Dette ble tydelig opplyst i begge møtene. n

n

I Arendal er det nå om lag 25 søkere som står uten skoleplass. Våre dyktige ansatte på karrieresenteret gjør en fantastisk jobb for å sikre at samtlige av disse får et tilbud. En usannhet blir ikke sann bare den gjentas ofte nok.

n

Fylkestingsrepresentanter bør holde seg for gode for å spre desinformasjon og skremsler.

n

Jentoft fremstiller det som om fylkeskommunen bryter loven og burde hatt tilsyn. Det er en alvorlig påstand, særlig når hun har fått opplyst at det ikke stemmer. n

n

Nei, Nina Jentoft. Grunnen til at Høyre stemte mot Aps symbolske ekstrabevilgning er ikke at vi heller vil bruke pengene på turstier. Det er fordi dette allerede ligger i budsjettet.

n

Voksenopplæring er en viktig del av regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» Med borgerlig regjering ser vi nå en bred og god satsing på utdanningstilbud for voksne over hele landet. Også i Agder.

n

Høyre mener vi må skape mer og inkludere flere. Da må vi satse på kompetanse. n

n

Arne Thomassen, fylkesordfører

n

Torunn Ostad, gruppeleder for Høyre n n
n