Agder Høyre hyller Andersen Mekaniske Verksted

F.v. Fylkesleder Harald Furre, stasminister Erna Solberg, styreleder Per Gunnar Andersen og adm. direktør Peder Andersen FOTO: Tor Marius Markussen
Under Agder Høyres Fylkesårsmøte på Clarion Tyholmen hotell i Arendal, ble Flekkefjordsbedriften Andersen Mekaniske verksted hyllet som en viktig jobbskaper og i regionen.

Både Peder Andersen (adm.dir) og Per Gunnar Andersen (styreleder) fra Andersen Mekaniske verksted i Flekkefjord var tilstede i salen ble hyllet av Høyre og statsministeren. Statsminister Erna Solberg var i sin tale innom det faktum at en stor og generøs offentlig sektor krever høy verdiskaping i privat sektor.

Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Nå må vi bruke de gode tidene på å inkludere flere i arbeidslivet.For å bygge et bærekraftig velferdssamfunn må det skapes flere jobber. I møte med eldrebølge, ny teknologi og klimaendringer, trenger Norge å skape flere jobber. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende.

En stor offentlig sektor krever stor verdiskaping i privat sektor. Det viktigste for Norge fremover blir derfor å skape flere lønnsomme jobber i privat sektor.

Det viktigste for Norge fremover, blir derfor å skape flere jobber i privat sektor.

Derfor heier Høyre på alle verdiskapere i Norge, i dette tilfellet Andersen mekaniske verksted. Far og sønn Andersen var også gjester ved statsministerens bord under festmiddagen.