Agder Høyres nominasjonskomité Fylkestingsvalglisten 2019 - 2023

Agder Høyres nominasjonskomité avholdt konstituerende møte 20. mars. Nominasjonsprosessen er i gang og datoplan frem til komiteen leverer sin innstilling til fylkestingsvalgliste 2019 - 2023 i uke 40 er satt. Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november 2018 kl. 18.00 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda. 

Nominasjonshefte til hjelp i nominasjonsprosessen på fylkesnivå for Agder Høyres foreninger er sendt ut med anmodning om å komme med navneforslag til listen. Heftet er ment å være en hjelp i arbeidet med å overholde alle frister og formaliteter slik at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteen kan levere en god liste til rett tid. Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, ta kontakt med:


Agder Høyres nominasjonskomité:

Navn

Verv

Region

Kommune

Bjørgulv S. Lund

Leder

Setesdalen

Valle

Hilde Rullestad

Nestleder

Agder Høyre

Farsund

Janne F. Kristoffersen

Medlem

Lindesnes

Lindesnes

Edmund Stave

Medlem

Lister

Farsund

Einar Holmer-Hoven                

Medlem

Kristiansand

Lillesand

Vegard Launes

Medlem

Kristiansand

Kristiansand

Ragnhild Løvdal

Medlem

Østre Agder

Gjerstad

Peder Syrdalen

Medlem

Arendal

Arendal

Beate Skretting                 

Medlem

Kvinneforum

Grimstad

Amalie Gunnufsen

Medlem

Unge Høyre

Kristiansand

Rolf Larsen

Medlem

Senior Høyre

Arendal

Jannecke Beyer Guttormsen

Sekretær

Agder Høyre

Arendal
Datoplan for nominasjonsprosessen:

Dato

Sak

Svarfrist

3. mars

Uke 9

Fylkesstyret oppnevnte Nominasjonskomité

 

3. mars

Uke 9

Fylkesstyret fastsatte dato, tid og sted for Agder Høyres Nominasjonsmøte 26.11.18 kl. 18.00 på Scandic Bystranda i Kristiansand

 

20. mars

kl. 17.00

Uke 12

Konstituerende møte for nominasjonskomitéen:

  • Utarbeidet datoplan for nominasjonsprosessen

 

Uke 13

Sittende representanter ble tilskrevet med spørsmål om de ønsker gjenvalg

1. mai

Uke 15

Sende ut anmodning til lokalforeningsstyrene om å utarbeide navneforslag til listen:

  • Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen kommune

20. mai

Uke 17

Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til listen.

20. mai

Uke 17

Offentlig oppfordring  via nettsider, facebooksider etc. om å komme med navneforslag til listen

20. mai

7. juni

Kl. 18.00

Uke 23

Møte i nominasjonskomitéen:

  • Gjennomgang av navneforslag og svar fra sittende representanter
  • Alfabetisk navneliste utarbeides

 

Uke 23

Alfabetisk navneliste og kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke.

1. juli     

Uke 34/35

Intervjue av aktuelle valgvillige kandidater

 

28. aug.

Kl. 17.00

Uke 35

Møte i nominasjonskomitéen:

  • Gjennomgang av kandidater, navneliste og svar fra foreslåtte listekandidater

 

Uke 35

Utsendelse av alfabetisk navneliste over JA kandidater til lokalforeningene

 

Uke 36/37

Lokalforeningene avholder partimøter med prøvenominasjon og sender prioritert liste til nominasjonskomitéen

13. sept.

Uke 36

Elektronisk urnominasjon:

  • Alle medlemmene får anledning til å prioritere JA kandidatene via Quest-back

13. sept.

18. sept.

Kl. 18.00

Uke 38

Møte i nominasjonskomitéen:

  • Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling utarbeides

 

2. okt.

Uke 40

Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres:

  • Legges ut på nettsider, facebooksider og sendes til listekandidatene og lokalforeningene

 

Uke 40/41

Lokalforeningene avholder medlemsmøter og velger delegater til Nominasjonsmøtet

15. okt.

Uke 42/43

Innkalling til Nominasjonsmøte:

  • Innkalling og sakspapirer sendes til lokalforeningene

 

26. nov.

Kl. 18.00

Uke 48

Agder Høyres Nominasjonsmøte

Agder Høyres Fylkestingsvalgliste 2019 - 2023

Sted: Scandic Bystranda i Kristiansand

 

Innen fristen

Tillitsvalgte for listen sørger for at den blir innlevert, stemplet og godkjent av fylkesvalgstyret innen fristen