Agder Høyres nominasjonskomité Fylkestingsvalglisten 2019 – 2023

Agder Høyres nominasjonskomité avholdt konstituerende møte 20. mars. Nominasjonsprosessen er i gang og datoplan frem til komiteen leverer sin innstilling til fylkestingsvalgliste 2019 – 2023 i uke 40 er satt.Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes26. november 2018 kl. 18.00 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda.

Nominasjonsheftentil hjelp i nominasjonsprosessen på fylkesnivå for Agder Høyres foreninger ernsendt ut med anmodning om å komme med navneforslag til listen. Heftet er ment å være en hjelp i arbeidet med å overholde allenfrister og formaliteter slik at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteennkan levere en god liste til rett tid. Hvis det er noe du lurer på inforbindelse med nominasjonen, ta kontakt med:
nnnnn

n
n

nn

Agder Høyres nominasjonskomité:

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Navn

n
n

Verv

n
n

Region

n
n

Kommune

n
n

Bjørgulv S.nLund

n
n

Leder

n
n

Setesdalen

n
n

Valle

n
n

Hilde Rullestad

n
n

Nestleder

n
n

Agder Høyre

n
n

Farsund

n
n

Janne F. Kristoffersen

n
n

Medlem

n
n

Lindesnes

n
n

Lindesnes

n
n

Edmund Stave

n
n

Medlem

n
n

Lister

n
n

Farsund

n
n

Einar Holmer-Hoven

n
n

Medlem

n
n

Kristiansand

n
n

Lillesand

n
n

Vegard Launes

n
n

Medlem

n
n

Kristiansand

n
n

Kristiansand

n
n

Ragnhild Løvdal

n
n

Medlem

n
n

Østre Agder

n
n

Gjerstad

n
n

Peder Syrdalen

n
n

Medlem

n
n

Arendal

n
n

Arendal

n
n

BeatenSkretting

n
n

Medlem

n
n

Kvinneforum

n
n

Grimstad

n
n

Amalie Gunnufsen

n
n

Medlem

n
n

Unge Høyre

n
n

Kristiansand

n
n

Rolf Larsen

n
n

Medlem

n
n

Senior Høyre

n
n

Arendal

n
n

Jannecke Beyer Guttormsen

n
n

Sekretær

n
n

Agder Høyre

n
n

Arendal

n
nnnn

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

Datoplan fornnominasjonsprosessen:n
n

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Dato

n
n

Sak

n
n

Svarfrist

n
n

3.nmars

n

Uken9

n
n

Fylkesstyretnoppnevnte Nominasjonskomité

n
n

n
n

3.nmars

n

Uken9

n
n

Fylkesstyretnfastsatte dato, tid og sted for AgdernHøyres Nominasjonsmøte 26.11.18 kl. 18.00 på Scandic Bystranda i Kristiansand

n
n

n
n

20. mars

n

kl.n17.00

n

Uken12

n
n

Konstituerende møte for nominasjonskomitéen:

n
  n
 • Utarbeidet datoplannfor nominasjonsprosessen
 • n
n
n

n
n

Uken13

n
n

Sittendenrepresentanter ble tilskrevet med spørsmål om de ønsker gjenvalg

n
n

1.nmai

n
n

Uken15

n
n

Sendenut anmodning til lokalforeningsstyrene om å utarbeide navneforslag tilnlisten:

n
  n
 • Navneforslagnskal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer ennnhalvparten av navn fra egen kommune
 • n
n
n

20.nmai

n
n

Uken17

n
n

Sendenut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme mednnavneforslag til listen.

n
n

20.nmai

n
n

Uken17

n
n

Offentlignoppfordring via nettsider,nfacebooksider etc. om å komme med navneforslag til listen

n
n

20.nmai

n
n

7. juni

n

Kl.n18.00

n

Uken23

n
n

Møte i nominasjonskomitéen:

n
  n
 • Gjennomgang av navneforslag og svar fransittende representantern
 • n
 • Alfabetisk navneliste utarbeides
 • n
n
n

n
n

Uken23

n
n

Alfabetisknnavneliste og kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om denønsker å stå som listekandidat eller ikke.

n
n

1.njuli

n
n

Uken34/35

n
n

Intervjuenav aktuelle valgvillige kandidater

n
n

n
n

28. aug.

n

Kl.n17.00

n

Uken35

n
n

Møte i nominasjonskomitéen:

n
  n
 • Gjennomgang avnkandidater, navneliste og svar fra foreslåtte listekandidater
 • n
n
n

n
n

Uken35

n
n

Utsendelsenav alfabetisk navneliste over JA kandidater til lokalforeningene

n
n

n
n

Uken36/37

n
n

Lokalforeningenenavholder partimøter med prøvenominasjon og sender prioritert liste tilnnominasjonskomitéen

n
n

13.nsept.

n
n

Uken36

n
n

Elektronisknurnominasjon:

n
  n
 • Allenmedlemmene får anledning til å prioritere JA kandidatene via Quest-back
 • n
n
n

13.nsept.

n
n

18. sept.

n

Kl.n18.00

n

Uken38

n
n

Møte i nominasjonskomitéen:

n
  n
 • Endelignprioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling utarbeides
 • n
n
n

n
n

2.nokt.

n

Uken40

n
n

Endelignprioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres:

n
  n
 • Legges ut pånnettsider, facebooksider og sendes til listekandidatene og lokalforeningene
 • n
n
n

n
n

Uken40/41

n
n

Lokalforeningenenavholder medlemsmøter og velger delegater til Nominasjonsmøtet

n
n

15.nokt.

n
n

Uken42/43

n
n

Innkallingntil Nominasjonsmøte:

n
  n
 • Innkalling ognsakspapirer sendes til lokalforeningene
 • n
n
n

n
n

26. nov.

n

Kl.n18.00

n

Uken48

n
n

Agder Høyres Nominasjonsmøte

n

AgdernHøyres Fylkestingsvalgliste 2019 – 2023

n

Sted:nScandic Bystranda i Kristiansand

n
n

n
n

Innennfristen

n
n

Tillitsvalgtenfor listen sørger for at den blir innlevert, stemplet og godkjent av fylkesvalgstyretninnen fristen

n
n

n