Resolusjoner fra Agder Høyre

nn Resolusjoner og uttalelser ble behandlet av Fylkesårsmøtet, hvor noen ble besluttet videresendt til fylkesstyret mens vedlagt tre resolusjoner ble vedtatt slik de foreligger.n n Tre av resolusjonene vil også bli sendt videre til Høyres landsmøte 15. til 17. mars 2019. nnnnn n

Resolusjonskomiteen ble nedsatt av Agder Høyres fylkesstyre 17.11.18.n
n
Oppdraget til komiteen var å fremlegge sitt forslag til antall resolusjoner og tema som Fylkesårsmøtet skulle behandle, samt hvilke resolusjoner med nasjonalt tema som kan sendes videre til Høyres Landsmøte etter behandling og vedtak.n
n
Resolusjoner som ikke ble behandlet av Fylkesårsmøtet ble sendt til fylkesstyret for videre behandling. Se vedtak under navn på resolusjonene.n
n
n

Resolusjoner

n

Flere statlige arbeidsplasser til Agder og oppfølging av inngåtte avtaler. Vedtatt av Fylkesårsmøtetn
n

n

Bedre tannhelsetilbud med Høyre.n
Videresendes fylkesstyret for videre behandlingn
n
Utvikle Setesdalskulturen til å verte reiseutløysande.n
Videresendes fylkesstyret for videre behandlingn
n
Staten må bidra økonomisk til renovering av landets kirkebygg.n
Vedtatt og videresendt til Høyres landsmøte 2019n
n
Bedre økonomiske rammer for alvorlig syke mennesker i en overgangsfase.n
Vedtatt og videresendt til Høyres landsmøte 2019n
n
Infrastruktur for nød- og beredskapskommunikasjon må bedres.n
Vedtatt og videresendt til Høyres landsmøte 2019n
n

n

n
n

n

Resolusjonskomiteen har bestått av n
Arne Thomassen, leder — Lillesandn
Sally Vennesland — Venneslan
Torunn Ostad — Grimstadn
Renate Hægeland — Kristiansandn
Geir Fredrik Sissener — Arendaln
Janne F. Kristoffersen — Lindesnesn
Edmund Stave — Farsundn
Kai Magne Strat — Risørn
Gro Boge Aasheim — Åseraln
Olav Hovet — Vallen
Christoffer Myhra — Unge Høyren
Kirsten Huser Leschbrandt – Senior Høyren
n

n


n

n
n