Resolusjoner fra Agder Høyre

Over 180 delegater samlet til Fylkesårsmøte på Clarion Tyholmen hotell i Arendal

Resolusjoner og uttalelser ble behandlet av Fylkesårsmøtet, hvor noen ble besluttet videresendt til fylkesstyret mens vedlagt tre resolusjoner ble vedtatt slik de foreligger.

Tre av resolusjonene vil også bli sendt videre til Høyres landsmøte 15. til 17. mars 2019.


Resolusjonskomiteen ble nedsatt av Agder Høyres fylkesstyre 17.11.18.

Oppdraget til komiteen var å fremlegge sitt forslag til antall resolusjoner og tema som Fylkesårsmøtet skulle behandle, samt hvilke resolusjoner med nasjonalt tema som kan sendes videre til Høyres Landsmøte etter behandling og vedtak.

Resolusjoner som ikke ble behandlet av Fylkesårsmøtet ble sendt til fylkesstyret for videre behandling. Se vedtak under navn på resolusjonene.

Resolusjoner

Flere statlige arbeidsplasser til Agder og oppfølging av inngåtte avtaler. Vedtatt av Fylkesårsmøtet

Bedre tannhelsetilbud med Høyre.
Videresendes fylkesstyret for videre behandling

Utvikle Setesdalskulturen til å verte reiseutløysande.
Videresendes fylkesstyret for videre behandling

Staten må bidra økonomisk til renovering av landets kirkebygg.
Vedtatt og videresendt til Høyres landsmøte 2019

Bedre økonomiske rammer for alvorlig syke mennesker i en overgangsfase.
Vedtatt og videresendt til Høyres landsmøte 2019

Infrastruktur for nød- og beredskapskommunikasjon må bedres.
Vedtatt og videresendt til Høyres landsmøte 2019


Resolusjonskomiteen har bestått av
Arne Thomassen, leder — Lillesand
Sally Vennesland — Vennesla
Torunn Ostad — Grimstad
Renate Hægeland — Kristiansand
Geir Fredrik Sissener — Arendal
Janne F. Kristoffersen — Lindesnes
Edmund Stave — Farsund
Kai Magne Strat — Risør
Gro Boge Aasheim — Åseral
Olav Hovet — Valle
Christoffer Myhra — Unge Høyre
Kirsten Huser Leschbrandt - Senior Høyre