Agders viktigste politiske verksted

Pressemelding Agder Høyres programkomité 2018

Høyre setter i gang prosessen for å lage et valgprogram for det nye Agder-fylket.  Programmet vil peke ut kursen for det nye fylket og vår klare ambisjon er å vise at Høyre er landsdelens viktigste politiske kraft.

I september 2019 skal Norges befolkning igjen bestemme seg for hvilket parti de ønsker skal styre

lokalpolitikken i sin kommune. Dette blir et viktig valg for både Høyre og det nye fylket! Agder Høyre har derfor allerede satt i gang sitt arbeid for å utarbeide nytt fylkestingsprogram 2019-2023.

Programkomiteen hadde sitt første møte denne uken og vil bli ledet av gruppeleder i Vest-Agder Høyre, Sally Vennesland. Sally er en svært dyktig og erfaren politiker, som har de aller beste forutsetninger for å bygge et program som tar hele Agder i bruk, og finner gode politiske løsninger på landsdelens utfordringer.

I dette arbeidet skal Høyre skal reise de mest spennende debattene og utvikle de beste politiske løsningene. Vi vil være Agders viktigste politiske verksted - og det forplikter! I Høyre bygges politikk nedenfra og opp, og derfor ønsker vi innspill fra våre velgere, medlemmer og innbyggere på viktige tema og problemstillinger som bør arbeides med.

I tiden frem til fylkesårsmøtet 2019, vil Agder Høyre arrangere både temamøter og foredrag, vi skal ut på stand i by og bygd, det skal arrangeres husbesøk for å høre hjertesaker til våre innbyggere, og vi skal ha møter med frivillige lag og organisasjoner, bedrifter og akademia.

Vi oppfordrer derfor alle til å delta på våre arrangementer og gi sine innspill til vårt valgprogram.


På vegne av Agder Høyre

Harald Furre
fylkesleder Agder HøyreProgramkomiteen består av:

Sally Vennesland, Vennesla (leder)
Benedichte L. Hellestøl, Lyngdal
Harald F. Andersen, Kristiansand
Torunn Ostad, Grimstad
Maiken Messel, Arendal
Arild Windsland, Birkenes
Olav Hovet, Valle
Bjørn Gunnar Grønlund, Froland
Geir Fredrik Sissener, Arendal
Siren C Thorvaldsen, Lillesand
Aase Marthe Horrigmo, Kristiansand
Lena Rannestad Kloster, Kvinesdal
Ove Nodeland, Mandal       
Arne Thomassen, Lillesand       
Nina Roland, Arendal       
Erik J. T. Lindøe, Arendal       

Senior Høyre – navn kommer
fylkesordførerkandidat – tiltrer
2. kandidat - tiltrerFor spørsmål, ta kontakt med leder av programkomiteen Sally Vennesland tlf 95 81 45 38 eller regionrådgiver Tor Marius Markussen, e-post: tmm@hoyre.no, mobil: 41 56 03 46