Agders viktigste politiske verksted

Pressemelding Agder Høyres programkomité 2018Høyre setter i gang prosessen for å lage et valgprogram for det nye Agder-fylket. Programmet vil peke ut kursen for det nye fylket og vår klare ambisjon er å vise at Høyre er landsdelens viktigste politiske kraft.n n

n

I september 2019 skal Norges befolkning igjen bestemme seg for hvilket parti de ønsker skal styren
n

n

lokalpolitikken i sin kommune. Dette blir et viktig valg for både Høyre og det nye fylket! Agder Høyre har derfor allerede satt i gang sitt arbeid for å utarbeide nytt fylkestingsprogram 2019-2023.

n

Programkomiteen hadde sitt første møte denne uken og vil bli ledet av gruppeleder i Vest-Agder Høyre, Sally Vennesland. Sally er en svært dyktig og erfaren politiker, som har de aller beste forutsetninger for å bygge et program som tar hele Agder i bruk, og finner gode politiske løsninger på landsdelens utfordringer.n
n

n

I dette arbeidet skal Høyre skal reise de mest spennende debattene og utvikle de beste politiske løsningene. Vi vil være Agders viktigste politiske verksted – og det forplikter! I Høyre bygges politikk nedenfra og opp, og derfor ønsker vi innspill fra våre velgere, medlemmer og innbyggere på viktige tema og problemstillinger som bør arbeides med.n
n

n

I tiden frem til fylkesårsmøtet 2019, vil Agder Høyre arrangere både temamøter og foredrag, vi skal ut på stand i by og bygd, det skal arrangeres husbesøk for å høre hjertesaker til våre innbyggere, og vi skal ha møter med frivillige lag og organisasjoner, bedrifter og akademia.

n

Vi oppfordrer derfor alle til å delta på våre arrangementer og gi sine innspill til vårt valgprogram.

n


På vegne av Agder Høyre

n

Harald Furren
n fylkesleder Agder Høyre

Programkomiteen består av:

n
n
n

Sally Vennesland, Vennesla (leder)n
n Benedichte L. Hellestøl, Lyngdaln
n Harald F. Andersen, Kristiansandn
n Torunn Ostad, Grimstadn
n Maiken Messel, Arendaln
n Arild Windsland, Birkenesn
n Olav Hovet, Vallen
n Bjørn Gunnar Grønlund, Frolandn
n Geir Fredrik Sissener, Arendaln
Siren C Thorvaldsen, Lillesandn
Aase Marthe Horrigmo, Kristiansandn
Lena Rannestad Kloster, Kvinesdaln
Ove Nodeland, Mandal n
Arne Thomassen, Lillesand n
Nina Roland, Arendal n
Erik J. T. Lindøe, Arendal

n

n Senior Høyre – navn kommer
nfylkesordførerkandidat – tiltrer
n2. kandidat – tiltrer

n
n

n
n
n

n

For spørsmål, ta kontakt med ledernav programkomiteen Sally Vennesland tlf 95 81 45 38 eller regionrådgiver TornMarius Markussen, e-post: tmm@hoyre.no, mobil: 41 56 03 46