Alle fortjener en sjanse til å lykkes

Den norske ulikhetsdebatten handler i for stor grad om de på toppen. Da glemmer vi de som faktisk betyr noe i debatten. For Høyre er det viktigste å løfte menneskene som sitter lengst nede ved bordet.

Vest-Agder valgdistrikts 4. kandidat, Nicolai Østeby, sier Høyre vil gi alle en reell sjanse til å klare seg selv og lykkes. Vi skal sørge for at staten ikke skal være alt for alle, men være der for de som trenger den mest. Foto: Unge Høyres landsforbund.

Alle mennesker har behov for å føle seg verdsatt. Vi lever i fellesskap fordi vi trenger hverandre. Beviset på det ligger i at de som faller utenfor fellesskapet ofte er de samme som sliter mest i samfunnet. Med andre ord: utenforskap skaper ulikhet, og setter opp barrierer mellom enkeltmennesker og fellesskapet. Når Høyre snakker om å bekjempe ulikhet er det disse barriere vi ønsker å bryte ned. Vi tror at mennesker har det bedre dersom vi gir hverandre en sjanse til å bidra til fellesskapet og en mulighet til å lykkes.

Like muligheter starter i barndommen. Det er som barn at rommet for utjevning av mulighetsforskjellene er størst. Skal vi få til det må vi anerkjenne at politikken ikke skal være alt for alle, men den skal være der for de som trenger det mest. Det er derfor Høyre gjør det billigere for lavinntektsfamilier å sende barna i barnehagen. Vi bruker de store pengene til å hjelpe de som trenger det mest, fremfor venstresidens universellordninger som treffer alt og alle. De på toppen har råd til barnehage, men for mange familier kan billigere barnehage bety forskjellen på om barna kan dra i bursdag eller ikke. Det styrker fellesskapet rundt barna, og bygger ned felleskapsbarrierene til å lykkes.

Høyres skolepolitikk skal gi alle en sjanse til å lykkes. Vi tør å stille tøffere krav til undervisningen, lærerne og elevene fordi vi vet at elevene med dårligst utgangspunkt tjener mest på det. Det er de svakeste elevene som taper mest når venstresiden lover å fjerne kompetansekrav for lærere, lekser og prøver. Misforstå meg rett, det er sikkert mange i norsk skole som klarer seg uten lekser og de beste lærerne, men det er ikke for dem vi gjør det. Vi gjør for elevene med svakest forutsetninger. Skolen skal utjevne forskjellene, ikke øke dem. Da trenger vi politikere som tør å ta siden til elevene som sliter mest, selv når det er upopulært.

Konsekvensene av å ikke lykkes i skolen er ofte arbeidsledighet. De største ulikhetene er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Å jobbe handler om tilhørighet og mestring, og om følelsen av å være en del av noe større. Derfor er det viktigste for Høyre å skape flere arbeidsplasser for å få flere i jobb. Det er derfor vi vil gjøre det mer lønnsomt for bedriftene å ansette flere. Ikke fordi vi er så opptatt av å gi mer penger til bedriftseierne og godt lønna ledere, men fordi hver eneste nye arbeidsplass er en ny mulighet til å utjevne forskjeller. For Høyre er det viktigste å gi alle muligheten til å delta i arbeidsfellesskapet og stå på egne ben. Da må vi ta et krafttak for de som står utenfor arbeidslivet, ikke for de på toppen.

Høyre vil gi alle en reell sjanse til å klare seg selv og lykkes. Vi skal sørge for at staten ikke skal være alt for alle, men være der for de som trenger den mest. Da må vi konsentrere oss om de som står utenfor fellesskapet, ikke de som står på toppen av det.

Nicolai Østeby,

Stortingskandidat for Høyre i Vest-Agder og fylkesleder for Agder Unge Høyre.