Alt om Agder Høyres programprosess til Fylkestingsvalget 2023

På denne siden finner du informasjon om arbeidet med nytt fylkestingsvalgprogram for Agder Høyre, samt fremdriftsplanen og kontaktinformasjon til programkomiteen.

Høyres gruppeleder på fylkestinget og Agder Høyres 1. nestleder, Torunn Ostad, leder programkomiteen. (Foto: Mona Hauglid)

Programkomiteens innstilling er offentliggjort. Les programutkastet her.

Agder Høyre er i full gang med å utarbeide politikken Høyre skal gå til valg på ved fylkestingsvalget i 2023. Under finner du den tentative tidsplanen programkomiteen arbeider etter, samt kontaktinformasjon til komiteens medlemmer.

Har du innspill til fylkestingsvalgprogrammet? Send inn dine forslag her.

Tidslinje for programprosessen

NårHvaSted
28. februar 2022Konstituerende møte for programkomiteenTeams
April/mai 2022Regionale innspillsmøter i forbindelse med programarbeidsprosessenRegion Kristiansand og Østre Agder
Mai/juni 2022Lyttepost i regionen ved å ta i bruk sosiale medier, stand, husbesøk osv.
September 2022Regionale innspillsmøter i forbindelse med programarbeidsprosessenRegion Lister og Setesdal
Oktober/november 2022Utarbeide programforslag
19. november 2022Nominasjonsmøte: Programkomiteens forslag foreligger slik at kandidatene kan gjøre seg kjent med programmet
Januar 2023Programkomiteens innstilling til fylkestingsvsalgprogram 2023-2027 må være klart senest to uker før fylkesårsmøtet for utsendelse med sakspapirene
3.-4. februar 2023Agder Høyres fylkesårsmøte: Fylkesårsmøtet behandler fylkestingsvalgprogrammet
Mars-mai 2023Valgkamputvalget har ansvar for trykking og distribusjon av fylkestingsvalgprogrammet
2023-2027Fylkestingsgruppen har ansvar for at programmet følges opp i fylkestinget

Programkomiteens medlemmer