Arne Thomassen er Høyres fylkesordførerkandidat!

Agder Høyres nominasjonsmøte har vedtatt valglisten for fylkestingsvalget i 2023. På topp finner vi fylkesordfører Arne Thomassen som er klar for en periode til.

De ti øverste kandidatene på Agder Høyres fylkestingsvalgliste. (Foto: Josva Severinsen)

Nederst i saken kan du laste den hele den vedtatte valglisten.

Arne Thomassen valgt som fylkesordførerkandidat

– Jeg er veldig ydmyk og takknemlig overfor medlemmene i Agder Høyre. Nå gleder jeg meg til å drive valgkamp i hele Agder med et toppet lag. Vi skal fortsette å jobbe for å ta hele Agder i bruk gjennom grønn næringsutvikling som Morrow i Arendal og biozinfabrikken i Åmli, solceller, flytende havvind og hydrogensatsing. Så skal vi levere enda mer på yrkesfag for å møte behovet i arbeidsmarkedet. Vi har gjort mye på 3 år, men er langt ifra mål, sier fylkesordføreren etter nominasjonsmøtet.

De neste toppkandidatene er en blanding av kontinuitet og fornyelse:

2. Torunn Ostad (Grimstad)   

3. Erik Johan Tellefsen Lindøe (Arendal)   

4. Siri Heimdal Knudsen (Kristiansand)

5. Ida Grødum (Kristiansand) 

Agder Høyres toppkandidater ved fylkestingsvalget 2023. (Foto: Josva Severinsen)

Unge Høyre-leder (18) blir toppkandidat

Nominasjonsmøtet valgte Siri Heimdal Knudsen fra Søgne i Kristiansand, fylkesleder i Agder Unge Høyre, som fjerdekandidat på listen. Hun blir Agder Høyres yngste fylkestingskandidat i historien.

– Det er stort og ærefullt å få denne tilliten fra medlemmene. Nå skal jeg og resten av Unge Høyre-laget jobbe beinhardt hver dag for å vise oss tilliten verdig. Det er fortsatt altfor mange elever på Sørlandet som ikke fullfører videregående skole, og det er for mange unge som ikke flytter tilbake til hjemkommunen etter de har studert. Jeg vil jobbe for mer kunnskap og valgfrihet i agderskolen, og for at Sørlandet skal være en ja-region for bedrifter som ønsker å skape jobber for unge, sier Siri etter valget.

Siri Heimdal Knudsen med delegasjonen fra Kristiansand Høyre. (Foto: Josva Severinsen)

Vedlagt finner du hele den vedtatte listen: