Avsluttende fag etter hvert semester

nn Karakterpresset i norsk skole er stort, og mange opplever å møte veggen. Ved å innføre færre fag per semester mener Høyre at noe av dette trykket kunne vært lettet.

nn I norsk videregående skole går all undervisning i fag over to semestre. Dette fører til at det for mange er vanskelig å fokusere, da man har svært mange kompetansemål å konsentrere seg om på samme tid. Karakterpresset i norsk skole er stort, og mange opplever å møte veggen. Ved å innføre færre fag per semester mener Høyre at noe av dette trykket kunne vært lettet.n
n
På universiteter og høyskoler undervises det i færre fag per semester, noe som gir studentene mulighet til å fokusere og fordype seg mer i stoffet. Dette praktiseres også på videregående skoler i Canada og deler av USA, hvor man kun har fire fag per semester.n
n
Undervisningen blir da mer konsentrert, samtidig som læringskurven blir brattere. Prøver og innleveringer blir også mer spredt og enklere for både lærere og elever å planlegge. Ved å innføre eksamensperiode både på høst- og vårsemesteret blir disse samtidig mindre intensive, noe som i dag er et problem, spesielt for tredjeklassinger.

n

Høyrenber regjeringen utrede og vurdere nye pedagogiske løsninger for å få elevenentil å fokusere og fordype seg mer i stoffet, og ber om at følgende tiltaknvurderes:

n
    n
  • Innføre færre fag per semester, men med flere timer i uken per fag
  • n
  • Innføre eksamensperiode både på vår- og høstsemesteret. Man kan bli trukket opp til eksamen i de fagene man har fulgt de respektive semestrene
  • n