Avsluttende fag etter hvert semester

Høyre vil innføre eksamensperiode både på vår- og høstsemesteret (Foto: Getty Images)

Karakterpresset i norsk skole er stort, og mange opplever å møte veggen. Ved å innføre færre fag per semester mener Høyre at noe av dette trykket kunne vært lettet.

I norsk videregående skole går all undervisning i fag over to semestre. Dette fører til at det for mange er vanskelig å fokusere, da man har svært mange kompetansemål å konsentrere seg om på samme tid. Karakterpresset i norsk skole er stort, og mange opplever å møte veggen. Ved å innføre færre fag per semester mener Høyre at noe av dette trykket kunne vært lettet.

På universiteter og høyskoler undervises det i færre fag per semester, noe som gir studentene mulighet til å fokusere og fordype seg mer i stoffet. Dette praktiseres også på videregående skoler i Canada og deler av USA, hvor man kun har fire fag per semester.

Undervisningen blir da mer konsentrert, samtidig som læringskurven blir brattere. Prøver og innleveringer blir også mer spredt og enklere for både lærere og elever å planlegge. Ved å innføre eksamensperiode både på høst- og vårsemesteret blir disse samtidig mindre intensive, noe som i dag er et problem, spesielt for tredjeklassinger.

Høyre ber regjeringen utrede og vurdere nye pedagogiske løsninger for å få elevene til å fokusere og fordype seg mer i stoffet, og ber om at følgende tiltak vurderes:

  • Innføre færre fag per semester, men med flere timer i uken per fag
  • Innføre eksamensperiode både på vår- og høstsemesteret. Man kan bli trukket opp til eksamen i de fagene man har fulgt de respektive semestrene