Takk til Erna og takk til KrF

nn Å styre over sittneget liv er viktig. For meg handler frihet nettopp om å bestemme over sitt egetnliv, uavhengig av fysisk eller psykisk tilstand. Å kunne gjøre hva man vil, nårnman vil det. nnnnn n

nn Etter tillatelse fra Håvard, gjengir Agder Høyre dette innlegget.

n
Jeg har selv CP og for å kunne leve et fritt og selvstendig liv er jeg avhengig av personlig assistent i hverdagen. CP er en samlebetegnelse på en rekke tilstander, og selv er jeg bare rammet fysisk. Jeg kan ikke prate. Til vanlig kommuniserer jeg derfor via en øyepeketavle eller en øyestyrt PC.

n

Det som ikke er fysisk klarer jeg derimot helt på egenhånd. Så lenge jeg får litt hjelp, kan jeg delta på lik linje med alle andre.

n

Jeg er derfor stolt av å være medlem i et parti som rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse, som leder en regjering som ser alle.n
n
Dette hadde ikke skjedd uten Erna, eller uten KrF.n
n
Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For mange er BPA avgjørende for å kunne ha en jobb, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.n

n

Erna har jobbet for et samfunn hvor alle kan delta. Høyre ville at det som er selvsagt for mange, skulle være selvsagt for alle. Krf støttet oss hele veien i dette spørsmålet.

n

For Høyre er det viktig at alle blir inkludert i samfunnet, uansett hvilke forutsetninger man har. Alle skal ha muligheten til å leve et godt liv.n
n
Derfor vil Høyre fortsette å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter. Alle passer ikke inn i løsningene fra venstresiden, og vi trenger partier som ser den enkeltes utfordringer.

n

Jeg håper derfor Krf og Høyre kan fortsette å stå sammen for å bedre hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne også i fremtiden.

n

n
n