Takk til Erna og takk til KrF

Å styre over sitt eget liv er viktig. For meg handler frihet nettopp om å bestemme over sitt eget liv, uavhengig av fysisk eller psykisk tilstand. Å kunne gjøre hva man vil, når man vil det.


Etter tillatelse fra Håvard, gjengir Agder Høyre dette innlegget.


Jeg har selv CP og for å kunne leve et fritt og selvstendig liv er jeg avhengig av personlig assistent i hverdagen. CP er en samlebetegnelse på en rekke tilstander, og selv er jeg bare rammet fysisk. Jeg kan ikke prate. Til vanlig kommuniserer jeg derfor via en øyepeketavle eller en øyestyrt PC.

Det som ikke er fysisk klarer jeg derimot helt på egenhånd. Så lenge jeg får litt hjelp, kan jeg delta på lik linje med alle andre.

Jeg er derfor stolt av å være medlem i et parti som rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse, som leder en regjering som ser alle.

Dette hadde ikke skjedd uten Erna, eller uten KrF.

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For mange er BPA avgjørende for å kunne ha en jobb, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.

Erna har jobbet for et samfunn hvor alle kan delta. Høyre ville at det som er selvsagt for mange, skulle være selvsagt for alle. Krf støttet oss hele veien i dette spørsmålet.

For Høyre er det viktig at alle blir inkludert i samfunnet, uansett hvilke forutsetninger man har. Alle skal ha muligheten til å leve et godt liv.

Derfor vil Høyre fortsette å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter. Alle passer ikke inn i løsningene fra venstresiden, og vi trenger partier som ser den enkeltes utfordringer.

Jeg håper derfor Krf og Høyre kan fortsette å stå sammen for å bedre hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne også i fremtiden.