Budsjettforslag fra posisjonen i Agder fylkesting

Posisjonspartiene i Agder fylkesting som består av Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre, Pensjonistpartiet og uavhengig representant Lill May Vestly har lagt frem et alternativ til fylkeskommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025, klimabudsjett og budsjett for 2022.

Høyres gruppeleder Torunn Ostad er veldig fornøyd med posisjonens forslag til budsjett. (Foto: Mona Hauglid)

Posisjonen i Agder fylkeskommune har lagt frem et budsjettforslag for hele Agder. Hovedprioriteten i forslaget er flere i arbeid, trygge skoleveier, økt mobilitet og frivillighet.

Budsjettforslaget viser endringer og prioriteringer fra posisjonspartiene i Agder fylkesting som består av Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre, Pensjonistpartiet og uavhengig representant Lill May Vestly. Endringene er for budsjettåret 2022 og perioden 2023-2025.

Fylkeskommunedirektørens opprinnelige forslag følger opp posisjonens flertallsvedtak, og setter en tydelig retning for utviklingen av Agder. Endringene i dette budsjettforslaget viser en klar videreutvikling for å nå mål om redusert frafall i skolen, flere i arbeid, at de planlagte investeringene på fylkesveinettet følges opp, flere skal kunne benytte et godt kollektivtilbud og frivilligheten og kulturlivet i hele Agder skal utvikles videre. Posisjonen har lagt frem et forslag som tar hele Agder i bruk.

Hovedprioritet i forslaget:

– Bedre mobilitet og økt ramme til AKT

– Tryggere skoleveier for barna

– Økt satsing på frivillighet

– Flere inn i arbeidslivet

– Fornying av utstyret, og flere fullfører videregående skole

– Styrker den digitale skolehelsetjenesten

– Fullføre vedtatte handlingsprogram, og mer asfalt på fylkesveiene

-Videreutvikling av kulturlivet i hele Agder

– Satsing på paraidrett som toppidrett

– Videre opptrappingen av Det Digitale Agder (bedre nettilgang)

– Økt bevilgning til reiseliv i heiområdene

– Økt satsing på lokal mat