Debatten må begynne

Gode velferdstjenester gjør at vi kan leve gode liv og ta frie valg. Samtidig vet vi at Norge vil ha underskudd på Statsbudsjettet i 2025, hvis ikke politikerne klarer å prioritere. Derfor må vi tørre å ta debatten om sykelønnsordningen.

Verdens beste velferdsstat

Det fineste med Norge er at alenemoren med lav inntekt får gratis barnehage, den middelaldrende alkoholiserte mannen får hjelp, og kreftsyke barn får den behandlingen de trenger gratis. Vi har et solid velferdssamfunn.

I løpet av de neste tiårene får vi imidlertid lavere oljeinntekter og fra slutten av 2020 vil vi gå 50 milliarder kroner i minus hvert år. Samtidig blir det flere eldre vi må gi gode tjenester til.

Norge har verdens beste sykelønnsordning. Det gir oss en stor trygghet. Skulle du være så uheldig å bli syk, trenger du ikke bekymre deg for å betale regningene. Men det er mange ulemper også. I Norge har vi det høyest sykefravær i OECD, samtidig som vi er verdens friskeste befolkning. Dette er noe av det vi må diskutere for å sikre økonomien i velferdssamfunnet vårt.


Sykefravær

Norge mer enn dobbelt så høyt sykefravær som Sverige. Det er ikke fordi svenskene er dobbelt så friske som oss. Der er det 80% sykelønn og én karensdag.

Det er ikke sikkert en karensdag er den beste måten å få ned sykefraværet på. Men vi må få ned sykefraværet, og da er det naturlig å ha en debatt rundt sykelønnsordningen.


Uansvarlige politikere

Dersom vi hadde hatt sykefravær på svensk nivå ville vi hatt 20 milliarder mer til lærere, sykehjemsplasser og sykepleiere. Velferdsstatens største trussel er politikere som ikke tørr å ta grep for å få ned sykefraværet.

Alf Holmelid (SV) skriver: “Vi tar utfordringa og skal stå på for ein alternativ politikk basert på rettferd, solidaritet og fellesskap.” Problemet er at dersom vi ikke endrer kurs så vil vi ikke ha rå til rettferdighet, solidaritet og fellesskap.

Som politikere er det vårt ansvar å se hvilke utfordringer som samfunnet vårt har i tiden fremover. Vi må ta disse problemene på alvor, og jobbe for å finne de beste løsningene. I inneværende stortingsperiode vil ikke Høyre endre sykelønnsordningen, men vi må begynne debatten. På samme måten som pensjonsforliket ble inngått før problemene ble akutte, må vi samle oss om en sykelønnsordning som samfunnet kan finansiere også i fremtiden.

Det er ungdommen som skal betale for velferden når oljeinntektene tar slutt. Derfor er deres innspill viktige å lytte til.

Sign.
Harald Furre, leder Agder Høyre
Erik Johan Tellefsen Lindøe, leder Agder Unge Høyre