Det må lønne seg for unge å jobbe

Høyre vil ha mindre skatt fra unge som skaffer seg jobb. Det er et viktig tiltak i et arbeidsmarked som stadig blir vanskeligere for unge å komme seg inn på.

Vest-Agder valgdistrikt 4. kandidat Nicolai Østeby, mener Vi må gjøre det mer attraktivt for unge å komme seg ut i jobb, ikke mindre. Foto: Agder Høyre.

De siste 20 årene har det blitt vanskeligere for unge å skaffe seg jobb. Pandemien har forverret situasjonen ytterlige. Det er spesielt vanskelig for unge uten vitnemål fra videregående skole å finne seg jobb. Disse ungdommene har stor sannsynlighet for å bli passive trygdemottakere i svært ung alder, og risikerer å aldri komme ut i arbeidslivet. Høyre vil aldri gi opp ungdom på den måten.

Å være i jobb handler ikke om man er en inntekt eller utgift. Å jobbe handler om tilhørighet og mestring, og om følelsen av å være en del av noe større. Jobb gir økt livskvalitet, bedre helse og en mening med livet. Skal vi sørge at alle unge får den muligheten, må det alltid lønne seg å jobbe.

Vi skal ikke gi opp ungdom som er fornøyd med trygden og ikke jobber. Derfor foreslår regjeringen å gi skattelette til unge som skaffer seg jobb. Vi foreslår at unge under 30 år skal betale 20% mindre skatt når de jobber, slik at det alltid lønner seg å jobbe uansett. Skattelettet gir kraftige intensiver til å jobbe fremfor å motta trygd. Sammen med Høyres storsatsing på utdanning og kompetanse, vil skattelettet føre til at flere unge velger å jobbe.

Venstresidens kritikk av forslaget har ikke manglet. Allerede til høsten kan skattelettet bli reversert dersom de rødgrønne får regjeringsmakt. Får venstresiden det som de vil, blir det dyrere å jobbe, og mer attraktivt å holde seg utenfor fellesskapet. Det vil føre til økte forskjeller mellom de som er i jobb og de som ikke er det.

Vi må gjøre det mer attraktivt for unge å komme seg ut i jobb, ikke mindre. Derfor sier Høyre alltid ja til forslag som gjør veien ut i arbeidslivet kortere. Venstresiden leter heller med lupe etter årsaker til å si nei. Skal vi få fart på Norge igjen etter pandemien, kan ikke slike partier sitte i regjering.

Nicolai Østeby (18),

Stortingskandidat for Høyre i Vest-Agder.