Dette betyr et Høyrestyrt Agder

Lokalvalget nærmer seg med stormskritt. Da får alle muligheten til å stemme ved to valg: kommunestyre- og fylkestingsvalget. I hverdagen tenker man nok lite over hva fylkeskommunen driver med, men det betyr faktisk noe hvem som styrer fylket vi bor i.

Arne Thomassen er fylkesordfører i Agder og Høyres fylkesordførerkandidat ved fylkestingsvalget. (Foto: Agder Høyre)

Det skjer mye bra i Agder med Høyre ved roret, men Høyre vil ha et Agder på sitt beste. Flere skal fullføre videregående, tempoet på veibyggingen skal opp, utslippene skal ned, og vi skal spille på lag med jobbskaperne for få flere i jobb. Et Agder på sitt beste er et Agder med muligheter for alle. 

Her er seks gode grunner til at Høyre bør fortsette å styre Agder:

 1. En kunnskapsskole som gir muligheter for alle
  Høyre vil ha en skole med muligheter for alle, uavhengig av hvilken familie du kommer fra. Vi skal ha en skole som setter den enkelte elev i sentrum. En skole som fanger opp både de som trenger ekstra hjelp og de som vil ha større utfordringer. Elevene skal ha frihet til å velge videregående skole selv, og skal få rask og god oppfølging fra skolehelsetjenesten når man trenger det. Skolen skal forberede elevene på fremtidens arbeidsliv, og Høyre vil derfor fortsette satsingen på yrkesfag. 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring og alle skal gis best mulige forutsetninger for å komme seg ut i jobb.
 2. Inkludere flere
  Høyre vil ta kampen mot utenforskapet i Agder. Det er viktig for både den enkelte og for samfunnet at flest mulig har en jobb å gå til. Da må vi satse på kompetanse, god næringsutvikling og støtte opp om sosiale entreprenører og inkluderende arbeidsplasser. Alle skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det får vi til ved å spille på lag med kommunene og med frivillige lag og foreninger. Høyres mål er et Agder med muligheter for alle.
 3. På lag med jobbskaperne
  Gode lokalsamfunn krever solide bedrifter. Det gir arbeidsplasser og trygghet for den enkelte. Høyre vil legge til rette for at nye jobber skapes, og at fylkeskommunen skal oppleves som en fremoverlent medspiller for næringslivet. Vi skal lytte til de behovene bedriftene har, drive forutsigbar næringspolitikk, og lete etter muligheter til å si ja fremfor nei. Enten det handler om å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, areal eller en mer effektiv saksbehandling, skal vi spille på lag med de som skaper jobber i Agder.
 4. Raskere frem og tryggere hjem
  Høyres viktigste mål med samferdselspolitikken er å binde hele Agder sammen. God infrastruktur gjør at næringslivet får varene sine raskere frem, og at flere kommer seg trygt dit de skal. Vi vil fortsette å satse stort på veibygging, trygge skoleveier og vedlikehold av fylkesveier. Høyre vil jobbe for å få fart på regjeringens utsettelser av firefeltsvei gjennom Agder. Samtidig skal vi styrke kollektivtransporten som alternativ til bilen, særlig i de store byområdene.
 5. Kutte utslippene, ikke utviklingen
  Høyre vil ha en offensiv klimapolitikk som bidrar til å kutte i utslippene, men ikke utviklingen i samfunnet. Dette gjør vi gjennom å gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger. Vi vil satse på nye grønne næringer som hydrogen, havvind, solkraft, ammoniakk og batterifabrikker. Høyre vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig, enten det er å bedre kollektivtilbudet der du bor eller smartere energiløsninger i hjemmet.
 6. Gode kultur- og fritidsaktiviteter for alle
  Mangfold i kultur-, idretts- og fritidstilbud skaper gode møteplasser og lokalsamfunn. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i både idrett og kulturliv. Vi vil gi alle muligheter til gode kultur- og idrettsopplevelser, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Derfor vil vi støtte regionale idrettsanlegg, og bidra til muligheter for friluftsliv, museumsopplevelser og kulturtilbud over hele Agder. Høyre vil støtte opp om frivilligheten og kulturlivet, både for unge og eldre.

Innlegget er publisert i flere lokalaviser 12. juli 2023.