E39: På rett vei med Høyre

Da Høyre-Frp-regjeringen overtok i 2013, tok vi også over et forfall på vei som hadde bygget seg opp over flere tiår. Trenden har snudd, og i dag ble det klart hvor den nye veien skal gå.

Fra anleggsarbeidet på Mjåvann/Grauthelleren i Kristiansand hvor Nye Veier har prosjektet med ny E39 vestover. Foto: Tor Marius Markussen

Regjeringen har valgt korridor for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Løsningen blir alternativet via Lølandsvatn gjennom Agder. Denne løsningen har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern.

— At vi endelig har bestemt hvor veien skal gå, gjør at vi er ett steg nærmere å få en tryggere og raskere E39 mellom Lyngdal og Sandnes, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss (H).

Stortingskandidat Ingunn Foss (H) fra Lyngdal. Foto: Tor Marius Markussen

Målet er at ny E39 skal bedre fremkommeligheten for gods- og persontrafikk, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden. Kjøretiden mellom Lyngdal og Ålgård vil forkortes med cirka 40 minutter.

Vi skal trygge arbeidsplassene vi allerede har, og skape mange tusen nye. Da må infrastrukturen bli en konkurransefordel for bedriftene våre. Det er et stykke igjen dit, men med denne avklaringen er vi nærmere enn noen gang, følger Foss opp.

I sør avgrenses planen ved kommunegrensen mot Kvinesdal kommune for å imøtekomme Nye Veiers ønske om å utrede en annen løsning over Kvinesheia.