En handlekraftig regjering for Sørlandet

Om man ser tilbake på åtte år med Høyrestyrt regjering, ser vi at Agder har fått et kraftig løft både med nye og trygge veier, spennende miljøer for forskning og utvikling, digital infrastruktur og nye arbeidsplasser.

To store broer over sjøen
En av de siste veiåpningene før sommeren var E18 Varoddbroa i Kristiansand. Her kommer vi raskere frem og tryggere hjem. (Foto: Agder Høyre)

Viktige gjennomslag for landsdelen med Høyre i regjering

Med Høyre i regjering har landsdelen vår blitt lyttet til og våre behov blir sett av sentrale myndigheter. Våre folkevalgte har løftet opp Agder som en viktig landsdel og fått gjennomslag for flere store kampsaker.

 • Historisk veibygging gjennom landsdelen, både E18 østover, E39 vestover og Rv9 opp Setesdal. Vi har også jobbet og fått gjennomslag for økt innsats for å få ned forfall på fylkesveier i distriktene.
 • Nye og moderne fengsler til Froland og Lindesnes
 • 800 millioner til nytt psykiatribygg i Kristiansand
 • Etablering av det statlige veiselskapet «Nye Veier» som bygger mer og bedre vei for skattepengene våre
 • 100 millioner til etablering av Mechatronic Innovation Lab i Grimstad
 • Flere studieplasser og moderne studentboliger til Universitetet i Agder
 • Etablering av ny og moderne tømmerkai i Mandal
 • Økt såkornfond i Agder slik at flere gode ideer kan komme fra tegnearket til virkeligheten
 • God kommuneøkonomi gjennom forutsigbare overføringer fra staten
 • Kortere ventelister på helsetjenester (før korona)
 • 800 millioner til bygging av nytt psykiatribygg hos Sørlandet sykehus i Kristiansand
 • Flere studieplasser ved fagskolen i Grimstad
 • Godkjent etablering av tre nye folkehøyskoler i landsdelen
 • Bidratt til etablering og bygging av Kunstsiloen i Kristiansand
 • Aktivt bidratt til etableringen av nytt barnehospice, «Andreas hus» på Eg i Kristiansand
 • Sikret midler til bygging av ny Varoddbru i Kristiansand, som ble åpnet juni 2021
 • Endret gradsforskriften som gir Universitet i Agder rett til å sette i gang flere profesjonsstudier som jus og psykologi. Dette er en stor nytte for landsdelen i fremtiden og bidrar til å gjøre oss mer attraktive for studenter og bedrifter

Viktige grunner for å stemme Høyre

 • Høyre vil at alle skal ha en jobb å gå til
 • Høyre vil bygge broer, ikke murer – ja til mer internasjonalt samarbeid.
 • Høyre er garantisten for EØS avtalen
 • Høyre vil ha mer energisamarbeid med Europa
 • Høyre vil gi gode rammebetingelser for næringsliv med lavere skatte- og avgiftsnivå
 • Høyre vil la pasienter velge behandling selv, og fortsette med fritt behandlingsvalg
 • Høyre vil ha større frihet i skolen – la elevene forme sin egen hverdag
 • Høyre vil hjelpe, ikke straffe – og derfor gjennomføre rusreformen
 • Høyre vil stoppe klimautslippene, ikke utviklingen