En investering i ungdommen

Hva skal til for at vi lykkes med samarbeid på tvers av de politiske skillelinjene i Agder og Arendal når det gjelder unge?

Det er fantastisk å se hvordan partiene tverrpolitisk klarer å stå sammen når det gjelder batterifabrikk, glassheis og store utbygginger for framtida, skriver stortingskandidat Torunn Ostad sammen med partikolleger Benedikte Glommen Nilsen og Nina Roland, Linda Øygarden fra Arendal Høyre, og fylkespolitikerTorunn Charlotte Nyberg fra Agder Høyre. Foto: Agder Høyre

Det er fantastisk å se hvordan partiene tverrpolitisk klarer å stå sammen når det gjelder batterifabrikk, glassheis og store utbygginger for framtida. Vi må bli like flinke til å samle oss når det gjelder tiltak knyttet til ungdom og skole. Det er viktig for barn og unge at vi klarer det, faktisk handler det om hele deres framtid. Vi politikere har fått tillit av befolkningen og vi må ta felles grep for å lykkes.

Barn og unge har ikke tid til å vente, de har ikke tid å miste, tiden deres er her og nå.

Høyre på kommune- og fylkesnivå har prøvd å fronte dette gjennom perioden. Vi har vedtatt nasjonalt at alle unge mennesker skal ha like muligheter til å lykkes.

Det er flere som ønsker å bidra, deriblant Kronprinsparets fond, som har bidratt med midler for å etablere UngInvest i Rogaland og Agder. Rogaland samlet seg og lykkes. Hva er det som skal til for at vi lykkes med et samarbeid på tvers av de politiske skillelinjene i Agder og Arendal når det kommer til barn og unge?

Vi er alle mødre til barn med egne erfaringer, og vi er politikere. Vi mødre snakker sammen med andre mødre og vi vet, og vi ser, at det er et stort behov for mer av det som virker.

Vi vet at for hver krone samfunnet bruker på barn og unge får samfunnet sju kroner igjen.

Da kan vi ikke lengre snakke om at ting som virker blir for dyrt. Det er systemets plikt å sy sammen gode løsninger, slik at alle får et tilbud som passer. Videre bør systemet koordinere og tenke tidlig innsats for hele familien, bare slik kan de unge klare å stå løpet inn i framtiden og bli viktige bidragsytere i samfunnet de lever i.

Fragmenterte tiltak og lite fleksibilitet i virkemiddelapparatet må ikke få skape utenforskap! Systemet må være til for enkeltmennesket.

Agder topper tabeller på dropout og levekårsutfordringer. Vi må gjøre mer av det som virker.

La oss gå for kronprinsparets satsing – UngInvest virker! Det er et godt gjennomprøvd og etablert opplæringstilbud i både Viken og Rogaland. Nordisk Ministerråd omtaler det som et av de mest nytenkende og vellykkede prosjektene for ungdom utenfor tradisjonelt skolesystem. Mange av de involverte elevene og lærerne forteller om økt læringsglede, økt læringslyst og bedre relasjoner.

UngInvest er et læringstilbud for ungdommer som av ulike grunner ønsker noe annet enn ordinære videregående opplæring. Her kan unge mellom 16 og 24 år finne sin drøm og få hjelp til å realisere den. Mange hundre ungdommer i Viken og i Rogaland får hjelp hvert år. Det legges til rette for opplæring tilpasset ungdommenes ståsted og behov, og de samarbeider tett med videregående skoler, fagopplæringskontor og arbeidsliv. Andre hjelpetjenester som NAV, PPT og oppfølgingstjenesten er med på å koordinere innsatsen sammen med ungdommer og foresatte.

Visjonen er å lære sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet. Opplæringen er praktisk lagt opp, og de forskjellige verkstedene arbeider med produkter som de skal bruke eller selge. I tillegg har de pedagogisk verksted hvor man kan få tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk og andre teoretiske fag. Tilbudet dekker mange ulike utdanningsprogram.

Så ja, Høyre ønsker å få til et samarbeid for å få på plass tilbud som virker. Vi inviterer igjen Ap og alle andre partier til å være med! Sammen kan vi gjøre en forskjell for fremtidens unge.

Lokalpolitikere Benedikte Glommen Nilsen, Linda Øygarden og Nina Roland, Arendal Høyre og stortingskandidat Torunn Ostad og fylkespolitiker Torunn Charlotte Nyberg, Agder Høyre