Endring i fylkestingsvalglisten for Agder Høyre

Benedichte Limmesand Hellestøl har av personlige årsaker valgt å trekke seg fra Agder Høyres fylkesvalgsliste.n n

nn Benedichte Limmesand Hellestøl har av personlige årsaker valgt å trekke seg fra Agder Høyres fylkesvalgsliste.n
n
Det medfører at Mathias Bernander blir ny 2. kandidat og øvrige kandidater rykker tilsvarende opp. Hellestøl forteller om en krevende hverdag med bosted i Lyngdal, jobb i Kristiansand og en liten datter som hun ønsker å se mer til.n
n
Benedichte er glad for at Agder Høyre har gjort mye for å tilrettelegge for at hun skulle håndtere et tungt politisk engasjement i neste valgperiode, men er kommet til at hun må prioritere jobb og familie.n
n
n
Hun sier det slik:n

nn

« — Når jeg nåntrekker meg så opplever jeg ikke det som et valg jeg tar, men mer et faktum jegnmå forholde meg til, fordi familien alltid må komme først.

Jeg vil likevelnunderstreke at jeg på ingen måte «slutter» i Høyre. Jeg har fortsatt flere vervni Høyre lokalt, regionalt og nasjonalt som jeg skal fortsette med og som jegnskal skjøtte så inderlig godt.

Og så fort jeg har anledning til det, kommer jegnigjen til å jage etter flere oppgaver for mitt Høyre.»


Spørsmål kan rettes til fylkesleder Harald Furre på e-post: harald.furre@kristiansand.kommune.no eller mobil: 982 81 890n
n
n
n