Enighet mellom 5 partier: Arne Thomassen fortsetter som fylkesordfører

Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet er enige om samarbeid i det nye fylkestinget. Arne Thomassen fortsetter som fylkesordfører i Agder, mens Jorunn Lossius blir fylkesvaraordfører.

Agders nye fylkesvaraordfører Jorunn Lossius (KrF) og fylkesordfører Arne Thomassen (H). Foto: Agder Høyre

Høyre, KrF, FrP, Venstre og Pensjonistpartiet utgjør et klart flertall i det nye fylkestinget. På bakgrunn av dette er partiene enige om et valgteknisk samarbeid med intensjon om videre forhandlinger om politisk plattform for koalisjonen. Partiene har også forpliktet seg til å samarbeide om budsjett.

Hovedpunkter fra avtalen partiene er enige om:

  • Arne Thomassen fortsetter som fylkesordfører i Agder
  • Jorunn Lossius blir ny fylkesvaraordfører
  • Høyre får utvalgslederen i hovedutvalg for kultur, næring og miljø, nestlederen i hovedutvalg for utdanning og kompetanse, samt 3 plasser i fylkesutvalget
  • Kristelig Folkeparti får utvalgslederen i hovedutvalg for utdanning og kompetanse, samt 2 plasser i fylkesutvalget
  • Fremskrittspartiet får utvalgslederen og nestlederen i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet, samt 3 plasser i fylkesutvalget
  • Venstre får nestlederen i hovedutvalg for kultur, næring og miljø, samt plass i fylkesutvalget
  • Pensjonistpartiet får 1. vara til fylkesutvalget og råd til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Avtalen er godkjent av alle partienes fylkestingsgrupper.

Last ned hele avtalen

Les hele avtalen ved å laste ned PDF-filen (avtalen er også godkjent av Pensjonistpartiet, men mangler underskrift i denne versjonen):