Bli med i Agder Åpne Høyre

Vi etablerer nå nettverket Agder Åpne Høyre, og vil gjerne ha deg med.

Agder Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Agder Høyres fylkesstyre for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å være en utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk.

Vi vil gjerne ha deg med på laget!

Åpne Høyre kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.

Vi jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres.

Utvalget tar opp LHBTIQ-saker sammen med Høyres lokalforeninger og bidrar med skeiv blå lokalpolitikk: Fordi LHBTIQere skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

Kai Olav Fredriksen fra Arendal vil være kontaktperson for dere, og kaller derfor inn til et videomøte førstkommende lørdag 09. mai kl. 17:00. Meld dere på idag, så får dere link til videomøtet på mail.


Er dette noe for deg? Kjemper du for frihet, mangfold og likestilte rettigheter?

Da kan du bli med på etablereringen av Agder Åpne Høyre førstkommende lørdag 09. mai kl. 17:00.

Ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen på e-post tmm@hoyre.no for å melde deg på nettmøtet.