Bli med i Agder Åpne Høyre

n Agder Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Agder Høyres fylkesstyre for å gi politiske innspill og forslag fremover, samt å være en utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk.n n Vi vil gjerne ha deg med på laget!n n

n Åpne Høyre kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.n
n
Vi jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres.n
n
Utvalget tar opp LHBTIQ-saker sammen med Høyres lokalforeninger og bidrar med skeiv blå lokalpolitikk: Fordi LHBTIQere skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

n

Kai Olav Fredriksen fra Arendal vil være kontaktperson for dere, og kaller derfor inn til et videomøte førstkommende lørdag 09. mai kl. 17:00. Meld dere på idag, så får dere link til videomøtet på mail.n
n

n

n
n

n

Er dette noe for deg? Kjemper du for frihet, mangfold og likestilte rettigheter?

n

Da kan du bli med på etablereringen av Agder Åpne Høyre førstkommende lørdag 09. mai kl. 17:00.

Ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen på e-post tmm@hoyre.no for å melde deg på nettmøtet.
n