Forslag til Agder Høyres fylkestingsprogram 2019-2023

Agder Høyres programkomite har avsluttet deres arbeid og legger nå ut forslag til fylkestingsprogram 2019-2023 på høring.n

nn Alle medlemmer skal ha mulighet til å si sin mening og gi innspill til innholdet og de politiske prosjektene i Agder Høyres fylkestingsprogram 2019-2023. Trykk på nedlastingsknappen under for å få programmet rett på mobil/pc.n
n
n Høringfristen er 10. desembern
n
n
n FORSLAG TIL TITTEL PÅ PROGRAMMET? n
Vi ønsker også å få ditt forslag til tittel på programmet, en slags overbygning på hva programmet står for, hvilken visjon den har eller hva det betyr for våre innbyggere (For eksempel: Muligheter for alle, Høyre tror på Agder, Ta hele Agder i bruk osv.)n
n
n Alleninnspill og spørsmål kan sendes til regionrådgiver Tor Marius Markussen påne-post: tmm@hoyre.no
n
n
n
n Alle høringsinnspill behandles videre av en redaksjonskomite nedsatt av fylkestyret, som legger sinninnstilling frem for Agder Høyres fylkesårsmøte 1.- 2. februar 2019nnn