Forslag til Agder Høyres fylkestingsprogram 2019-2023

Agder Høyres programkomite har avsluttet deres arbeid og legger nå ut forslag til fylkestingsprogram 2019-2023 på høring.

Alle medlemmer skal ha mulighet til å si sin mening og gi innspill til innholdet og de politiske prosjektene i Agder Høyres fylkestingsprogram 2019-2023. Trykk på nedlastingsknappen under for å få programmet rett på mobil/pc.

Høringfristen er 10. desember


FORSLAG TIL TITTEL PÅ PROGRAMMET?
Vi ønsker også å få ditt forslag til tittel på programmet, en slags overbygning på hva programmet står for, hvilken visjon den har eller hva det betyr for våre innbyggere (For eksempel: Muligheter for alle, Høyre tror på Agder, Ta hele Agder i bruk osv.)

Alle innspill og spørsmål kan sendes til regionrådgiver Tor Marius Markussen på e-post: tmm@hoyre.no


Alle høringsinnspill behandles videre av en redaksjonskomite nedsatt av fylkestyret, som legger sin innstilling frem for Agder Høyres fylkesårsmøte 1.- 2. februar 2019