Gjenbruk av avfall kan redde klimaet

Høyre vil at Norge skal kutte utslippene sine med 90-95 prosent innen 2050. Om vi skal lykkes med dette må vi omstille økonomien vår på en måte der vi skaper mer, med mindre ressurser.

Tirsdag morgen under Arendalsuka deltok 3. kandidat Amalie Gunnufsen i en debatt om sirkulærøkonomi. Hun mener at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn økonomi som utnytter ressursene bedre. Foto: Agder Høyre

I en sirkulær økonomi er avfall en vekstindustri med stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Avfall er en ressurs som kan gjenvinnes, gjenbrukes og omdannes til nye ressurser. Dette ønsker Høyre seg mer av.

Dette står sentralt i Høyres verdisyn. Å skape mer verdier med mindre materiale er god Høyrepolitikk og noe vi ønsker oss mer av. Vi ønsker å ha et livssyklusperspektiv på produksjon, bruk og utfasing av produkter.  
 
Høyre vil ta i bruk virkemidler som gjør det mer attraktivt, enkelt og lønnsomt å starte eller omstille bedrifter som er sirkulære. Dette innebærer for eksempel å gjøre reparasjon av klær og elektronikk billigere og å endre regelverket slik at gjenbruk og ombruk av råvarer og materialer blir enklere. Vi vil også bruke offentlige anbudsprosesser og offentlige sektor til å etterspørre denne typen tjenester og råvarer.   

Vi vil vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje og bygge ut bedre ordninger for utsortering av alt matavfall og annet organisk avfall. Kommunene må legge til rette for bruks- og kostnadseffektive løsninger. Målet er å kunne resirkulere og skape verdier av avfallet. Som et eksempel på dette ønsker vi å etablere et plastgjenvinningsanlegg i Norge for å skape arbeidsplasser, ta del i teknologiutviklingen og gjenbruke egen plast.  

Det beste er at søppel er ikke bare avfall lenger. Søppel er en ressurs vi kan redde klimaet med samtidig som vi tjener penger og skaper jobber.