Fritidsbåter og flytrafikken skal bli grønnere

n Idag ble storresolusjonen «Grønt skifte—ny teknologi og nye arbeidsplasser» behandlet.Mathias Bernander var medlem i redaksjonskomite, og tok med flere endringsforslag fra Agder Høyre.n n n

Dette resulterte i at Agder Høyre nå har fått gjennomslag for flere viktige punkter om elektrifisering av fritidsbåter og flytrafikken.n
n
Elektrifisering av kjøretøy på veiene er i full gang i Norge, og vi har kommet langt på vei. Men vi har også andre fremkomstmidler som fremdeles drives av fossile drivstoff, som ikke har kommet langt nok i utvikling.

n

n
n

n

Det er derfor gøy at Agder Høyre fikk gjennomslag og flertall for følgende to endringsforslag til resolusjonen:

n

— Støtte overgang til bruk av fossilfri drivstoff og elektrifisering av flytrafikk.

n

— Stimulere overgang til elektrifisering av fritidsbåter. n
n
n

n

Avinor tror at norsk flytrafikk er elektrisk innen 2040, og denne resolusjonen vil nå sende viktige signaler om hvilken retning Høyre ønsker for grønn teknologiutvikling. n
n
n
n