Fritidsbåter og flytrafikken skal bli grønnere

Idag ble storresolusjonen "Grønt skifte ny teknologi og nye arbeidsplasser" behandlet. Mathias Bernander var medlem i redaksjonskomite, og tok med flere endringsforslag fra Agder Høyre.

Dette resulterte i at Agder Høyre nå har fått gjennomslag for flere viktige punkter om elektrifisering av fritidsbåter og flytrafikken.

Elektrifisering av kjøretøy på veiene er i full gang i Norge, og vi har kommet langt på vei. Men vi har også andre fremkomstmidler som fremdeles drives av fossile drivstoff, som ikke har kommet langt nok i utvikling.


Det er derfor gøy at Agder Høyre fikk gjennomslag og flertall for følgende to endringsforslag til resolusjonen: 

 Støtte overgang til bruk av fossilfri drivstoff og elektrifisering av flytrafikk.

 Stimulere overgang til elektrifisering av fritidsbåter. 

Avinor tror at norsk flytrafikk er elektrisk innen 2040, og denne resolusjonen vil nå sende viktige signaler om hvilken retning Høyre ønsker for grønn teknologiutvikling.