Høyre tror på enkeltmennesket, på kommunen vår og Norge

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn Norge er fullt av ressurser og muligheter. Vi har natur, teknologi, og viktigst mennesker. Høyre tror på Norge fordi vi tror på menneskene som bor i landet vårt. Mennesker som har skapt mye gjennom tidene. Vikingskipene krysset verdenshav, ostehøvelen sørger for nøysomhet, bindersen får ting til å henge sammen, boreteknologi gjør at vi kan hente opp ressurser fra havets dyp. På mange områder har smarte mennesker og bedrifter preget samfunnet vi lever i.

n

Torbjørn Røe Isaksen stilte et meget godt spørsmål forleden. Hva skal vi leve av? Det spørsmålet krever et realistisk svar. For vi kan ikke leve av politisk ønsketenkning og luftige ideer om ny virksomhet. Vi må ta utgangspunkt i det vi har og kan og bygge videre på disse ressursene. Næringsmiljøer og teknologier må stå i sentrum, men viktigst er kreative og positive mennesker som vil skape noe nytt. Skal Norge over tid bli mindre avhengig av olje og gass, må vi skape et land der initiativ, entreprenørskap og vilje til vekst preger oss.

n

Og verdiskapingen skjer lokalt. Derfor er det avgjørende å skape gode betingelser i kommunene slik at vi kan få trygge jobber med høy verdiskaping. Jobb gir hver enkelt av oss inntekt og mening. Jobb gir trygge familier og lokalsamfunn. Og jobber i privat næringsliv gir grunnlag for å kunne gi velferdstjenester som skole og eldreomsorg.

n

Og en ting er klinkende klart: det er først og fremst Høyre og våre samarbeidspartier som skaper næringsvennlige ja-kommuner. Kommuner som skjønner at verdier må skapes før de kan deles. Derfor er det viktig også for verdiskapingen i Norge at det er vi som vinner valget til høsten.

n

Vi skal vinne landets storbyer: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Vi skal vinne solide bastioner, men vi skal også vinne nye kommuner.n
n

n


Fordi vi tror på hvert enkeltnmenneske.
Fordi vi tror på kommunen vår.
Fordi vi tror på Norge.

nnnn

n
n