Høyre vil ha gode tannhelsetjenester i Agder

For Høyre er det viktig at det ikke må være for lang avstand til tannlegekontoret, kombinert med at vi krever god kvalitet på tjenesten.

For Høyre er det viktig at det ikke må være for lang avstand til tannlegekontoret, kombinert med at vi krever god kvalitet på tjenesten. (Foto: Agder Høyre)

Agder fylkeskommune er ansvarlig for å organisere den offentlige tannhelse. I den sammenheng ses det på hvilke kriterier som må legges til grunn for at våre innbyggere skal sikres kvalitet og tilgang til gode tannklinikker i hele fylket.
Klinikkene må være betjent med tannleger, tannhelsesekretærer og merkantile tjenester for å kunne fungere på en god måte. Erfaring har vist at det er en utfordring å drifte tannhelseklinikker uten.

Det jobbes med planer for å utvikle gode tjenester for hele Agders befolkning. Vi ser at AP allerede har konkludert med hva tannhelsetjenesten skal inneholde i fremtiden og hvordan de ønsker den organisert. Det har ikke Høyre gjort ennå.
For oss er det viktig at det ikke må være for lang avstand til tannlegekontoret, kombinert med at vi krever god kvalitet på tjenesten.
Vi må også kunne tilby kontorer der tannleger og andre fagpersoner ønsker å jobbe, og vi ønsker heller ikke at vi organiserer oss slik at vi kommer i konkurranse med private klinikker. I det siste poenget ligger det et ønske om at de private tannlegeklinikkene også skal sikres best mulige rammer.

Høyre følger denne saken nøye og jobber for et godt kvalitativt tannhelsetilbud med nærhet til hele Agders befolkning.

27.11.2020 – Høyres fylkestingsrepresentanter Maiken Messel og Sally Vennesland