Høyre vil la familier sitte igjen med mer av egne penger

Når alt blir dyrere er Arbeiderpartiet mest opptatt av å gjøre staten enda rikere. For Høyre er det viktigste at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.

Torunn Ostad er Høyres gruppeleder på fylkestinget og 2. kandidat ved fylkestingsvalget. (Foto: Agder Høyre)

I et innlegg i Agderposten utfordrer Arbeiderpartiets Gro Bråten Høyre på fylkeskommunens økonomiske situasjon. Hun påstår feilaktig at Høyre vil måtte kutte i tjenestene fylkeskommunen driver med vårt budsjettopplegg. Det kan ikke bli stående ubesvart.

For sannheten er en ganske annen.

Etter snart 4 år med trygg økonomisk styring av fylkeskommunen er Høyre stolte over at vi har råd til for eksempel å gi 16 millioner i krisehjelp til frivilligheten etter at Ap-regjeringen gjorde dramatiske kutt i sitt statsbudsjett. Det betyr at enda flere unge kan delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes lommebok.

Det kan vi gjøre fordi Høyre har ført en ansvarlig økonomisk politikk som gjør at Agder fylkeskommune sitter med nesten 1 milliard kroner på bok. I tillegg har vi gjennom hele perioden satset ekstra på kjerneoppgavene våre, som skole og vei.

Likevel er det familienes økonomiske situasjon som er viktigst for Høyre, ikke det offentliges.

For samtidig som samtlige fylkeskommuner har godt med penger på bok, sitter det familier og bedrifter der ute som ikke får endene til å møtes. Både næringsliv og familier må holde igjen på utgiftene. Da er det en selvfølge at det offentlige også bidrar. Derfor har Høyre tatt ned oljepengebruken med nesten 7 milliarder kroner i vårt samlede opplegg for 2023. Over tid vil lavere offentlige utgifter dempe presset i økonomien og behovet for høyere rente, som rammer folk og bedrifter.

Med vårt opplegg vil folk sitte igjen med mer av egne penger. Vi har blant annet foreslått å øke barnetrygden for de yngste barna med ytterliggere 1 000 kroner, og å bruke 145 millioner på sommerskole og sommerferieaktiviteter for barn og unge. Det vil være et viktig bidrag i sommer for mange barnefamilier. 

Arbeiderpartiet må gjerne kalle det upopulært og uansvarlig, men for Høyre er det aldri en motsetning mellom trygg økonomisk styring og å la familier sitte igjen med mer av egne penger.

Innlegget er publisert i flere lokalaviser 16. juli 2023.