Høyre besøker Stormberg, en inkluderende bedrift på Sørlandet

En av de store utfordringene i Agder er å bekjempe utenforskap. Steinar Olsen i Stormberg er antagelig den av næringslivslederne på Sørlandet som har gjort mest for å skape en inkluderende bedrift.

Vi har besøkt Steinar Olsen i hans Stormberg-butikk på Sørlandssenteret. Der har vi fått høre om hans erfaringer med å ansette mennesker som ellers ville hatt vanskelig med å komme inn i arbeidslivet.

Ulrikke som jobber som selger ved Stormbergbutikken på Sørlandssenteret, var en av dem som var i stor fare for å ende opp i utenforskapet.

Hun var skolelei og demotivert, og sleit med å finne sin plass. Men ved hjelp av et tilpasset opplæringsløp er hun i dag en av deres dyktigste butikkmedarbeidere. Dette har hun fått til gjennom god innsats, tilrettelegging og et godt samarbeid med Møglestu videregående skole.

Se videointervju fra besøket HER

I tillegg til å snakke med Ulrikke og Steinar Olsen om deres erfaringer, fikk fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder og opposisjonsleder i Aust-Agder, Torunn Ostad, legge fram noen spenstige og konkrete forslag til hva fylkeskommunene bør gjøre for å ansette flere av dem som står utenfor arbeidslivet.


INTERPELLASJON TIL AUST-AGDERS FYLKESTING
v/TORUNN OSTAD (H)

Vi vet at altfor mange av Aust-Agders innbyggere står utenfor arbeidslivet. Det å ha et arbeidsliv med plass til alle er viktig for samfunnet, og for at den enkelte skal ha et godt liv. Fylkeskommunen er en stor arbeidsgiver i regionen, og bør være et forbilde for både kommunene og næringslivet når det gjelder å ha en inkluderende ansettelsespolitikk.

I vår landsdel har vi en høy andel arbeidstakere som av ulike grunner har vært ute av arbeidslivet i perioder, og derfor har utfordringer med å skaffe seg arbeid. Vi har også en høy andel innvandrere, særlig fra land utenfor EU, som opplever det vanskelig å få innpass i arbeidslivet, og vi har sett flere eksempler på at personer med gode kvalifikasjoner men «unorske» etternavn ikke kommer på jobbintervju før de endrer navnet sitt. I Agder skal alle ha mulighet til å komme inn i arbeidslivet.

Høyre ber derfor om en sak i fylkestinget i juni hvor vi vurderer å innføre følgende tiltak:

  1. Aust-Agder fylkeskommune skal ha som mål at 5% av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne.
  1. Aust-Agder fylkeskommune iverksetter forsøk med anonyme jobbsøknader i fylkeskommunale ansettelser, med mål om mer mangfoldig sysselsetting