«Høyre bryr seg»-prisen 2019

nn Under Agder Høyres Fylkesårsmøte på Clarion Tyholmen hotell i Arendal, ble den frivillige organisasjonen Mental Helse Arendal løftet frem og hyllet gjennomprisen «Høyre bryr seg».n n

nn Tradisjonen tro ble prisen «Høyre bryr seg» utdelt til en frivillig organisasjon. I år gikk prisen til MentalnHelse Arendal for deres arbeid mot å forebygge selvmord blant unge.n
n
De gjør en uvurderlig jobb for barn og unge for å motvirke ensomhet, spesielt rundt de store høytidene som påske, 17. mai og julaften hvor mange sitter alene og kjenner på ensomheten.n
n
For å ta imot prisen var leder av lokalforeningen Jan-Olaf Narvesen.

nnnn

n
n